Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

   
 
  
  
 
  
| Banes 
| dee 
Van't ghety. 
En zupdweſte en noordooſte zMaen maect 
Jaen defe voorſz plaetſen aende zer geleghen P 
bol zee; en binnen degaten een ſtreeck later, weſt. — 
Van C. Ortegacl tot Cpfarga zupbwelt en 
Hoe deſe Landen van malkander en van ander 
Landen legghen. 
J An C. Ortegael tot Siberus z.w. 4 m. 
Van Diverus tot de C.dePrior z.w. 4 m, 
Van Cap de Prior tot Ferol z. 
| Van Ferol tot de Corangne zupden en zupden 
| v tntwefen — _— 3 klepne mplen, 
| de Cozonge tot Coſarga weſt 6 mplen. 
an Cpſargatot Queres zupden ten weſten en 
zupdzuuowet. t > 
| ban Cpsarga tot C. de Bellem ofte de ooſthoec : 
ban Monſp zupdweſt ten weſten en weſt- 
ee gft 
| juzlenalſmen ontrent Cabo de 
| hjulterre ! den bergh Monte Laura / ligge 
[tt 
| tieldoolk twee mplen van de 
| lippen zyt hotl ontrent t pz 
ten y en water, recht benoorden Monte Lauro att uu sres volt st | 
o. verſchepden. ‘Oock liggene. 
goden ende Welt ten zupden van Monte Laur L | | 
. Pgert van Mozes / en bykans ten halven van one.... || 
t dan ooltnoozdoolt vanu / 
ennenis. 
P „rel cippen bezupden ele 
!Lauro af. 
tbe ein Mores wil zeplen a! 
bog 
 
T TT I> UR EU mp 
  
 
3 deel v Boeck. 
C. de Pinas. tu: 
Totribian zupbweſk . zx ple; 
de Bellem tot Cap de Coztane ofte 
" II Hoofiflu:k. De kaften van Galifien, van de Kaep de Finifterre 
CTA GF Nrrent eenmijle beoolte 
FE V §zz de haven van Seche oft 
[DQ |? pers Corcke Bapone noem 
«CU A} |) kgghen twee zandtbapen / 
Ws Y F ende bp de tweede gaet d 
nau! die (oo berte zupdwarrtg loopt: Datmen ] 
t merck om het landtdaer ontrent te verkennen. : Us; 
ghy netkens de Kaep dé monts 
orecht middeninde Voert 
y u her But , Iatende de blinde clip/ die ten hal 
tan, ! ers dorp dat EE ET DOED dere lepdt 
oa men binen de voorl Eat Coos Vi er 5 bop Ee 
oen pel fog ooftelijck ban t os 
   
5 
| Van Cabo. de Cotiane tot Cabo De Finiſterre 
zupden T 2 mplen, 
An Cap de Oztegael tot Caepde Prior zupd- 
8 ple, 
zupdweſt ten weſten 14 mplen, 
Van C.de Prior tot Cyſarga z.w. tenw. 7 m. 
Van Ferol tot Cyſarga weſt ten zupden 6 m. 
Dan Cabo Ortegaeltot Cabo de Coziane zupd- 
weſttenweſen . — 25 mplen, 
keho. zur. P.An Cabo de OrtegaeltotWaterfoort inNr- 
kandtnoozrden pee 12,6 mplen, 
2 mplen. 
 
to mplen. 
tot Camina 
SM zupdzupdwelt van die clip ak 
eg GR A 
zude / k 
veer 
‚Dan Cpfarga tot Cap Dejo noorden 120 mm. 
Van Cpſargatot de Sozles n. teno. 103 im. 
Hoochten deſer Landen. 
Ap de Ortegaellept op 44 graden 5 min. 
Cap de Conaneop 4,3 gra den 8 min. 
| Seche. 
n de Cabo Finilterre aen de zupdzyde lepdt Forcke 
e Corcovia - die onle Neerlandtſche Schip- Bapone. 
en. ‘Tullchen dele Haven ende de Cabo 
(te naelt aen de Kaep is de grootlte/ 
ele Baven noordenin/ op acht en neghen 
NOIRE vadem. Aende ooltzvde vande Havenlepdt een grote cp en otcrenc 
 
bpkans midden inde havenlepdt een 
4 
t alnoorden in/ tot dat ghp dat 
»ettet daer op kes okte keven vadem. Bin- 
hu op het rivierken lept noch een Dorp okt ltedeken ontrent noo-dnoordool van U. zes. 
" Van Cabo de Finilterretot de Haven van Mozes 18 de cours zupdoolt vier groote 
Funſterre is. ſoo ſietmeneenen liooghen gehackelden 
n die voor Mozes oock fien mach! Dat ig 
foo 3nt 
Als de voor»òz gehackelde bergh noordoolt van u 15/ | 
nde oy den noozdoolthocck van Mares, Lauro. 
dat is eenen ghelÞpleren hooghen bergh / die oock goedt 
Cabo de Finilterre levdt eenrye clippen onder water/ 
 
wee mpien van dre clippen hgghen noch ſommighe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fre de Dort Van Woes dot ?, II 
lepdtnoch ren blinde cp ontrent zupdgolt van Mon- ez! F 
 
Vo zeplen daer recht op aen / kôo enkal hy gheen vunlen beſeÿlen / als 
tierte Laurocoint / lal hp de voorkz uptehppen benoozden Monte Lanro S . 
hn als oock de hoeck van Monte en aen bag: 
toen hem laren / enùe (eplen Daer a 
Lauro twee ofc dzie kabellengt 
Om in 
j dan bÞ zepien. 
ien, die 
t voozbp den 
Iſoo bp langhs / tot dat h" ters Y rea 
ven de Vorrk lept/ a 
monte 
Lauro tart / gyeheel bloot komt 
  
Ponte Lauronoordooktten noozdeti ah t, “t 
, HU 
o
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.