V Y F D E B O E C K
Uande UUelterſche Schipvaert:
Inhoudende De belchrppvingheder Zeecultenvan
Galiſſien / Portugaelen Spaengien / vande C. Oxrregaeltor
| ande Strate van Gibzallar 5

| ]. Hoofiftuck. Vande Kaep Ortegael tot ‘dé Káep Fivilkerre.
Ortegaellepdt een groote rpe clippen / tullchen dieen de sael.
[ voorlz aep machmendeur zeplenop thien vadem.
h Dan De Kar Oruegaeltot de lkaep de Prioris de cours
| ken gheheeten Sedeira/ by onſe Schippers Siverus;/ dat
M M) Di ee nea caat we nein
| [WU ER vand enloopendicht bp:tweltlancin / dat is een hoogh
T F I landr/daer bu langhs ilt twaelkvadem diep y binnen t gat
thien vadem / menzeplt tor vooz het ltedeken ende [etten
Daer sp fes oft léven vadene.
Wgh, bari berre aen te lien als ok hy vol volck lat. ; ;
h ve ne vande lkaep de Priorleyt dehavenvan Ferol/ bz! u bet Ferol.
ee witte zandbapkens/ dezupderlte (daer eenighe witte hupſkens in ltaen)
n is de grootlte / lepdt recht benoorden de noordthjoeck van Ferol: Allmen bp die Bap
J ad foo begint hem De habente openen ltreckt ooffnooDoolt/ en oolt ten noorden
i îchen twee hooghe landen nidſwaters in / allmen binnenctomt moetmen cerltonde
1 de noozdhjoeck noozdwaert op wpeken/ en Cectten t daer een ltuc bewelten het Dorp
ban Ferol / voor het Dozp ilk vlack enrudlighe gronde. Ferol Om van
len oa gaet van't Eplandeken S. Blaliusnoorden ennoszdenten welten aen/en jg Feroi
dat ghy de haven open liet / gaet dan noch al bupten die zupdhoeck loo verre noord-
lyzert/tot dat de havé weder fupt/ enloopt dan op de voozlz groockte zandbap met die
h ke ofte dzie witte hnpſ)kens benoorden de havenaen/tor dat ghp zvt binnen dezupd-
deck en de vuplen die daer af (trecken/ zeplt dan op denoordhoec vande haventoe/ en
t bi langhsna de zupdzpde tör dat de haven hem weder opent / en loopt dan (als..
nt 1) voort midl waters in. Dele Batents int incomen{oengi/Datnen atn weder:
hen met een kteen op tlandrmach werpen/ enin dat nacuwe 20 vademdiep. EN
) z n dic gat is / Coo machmen tullchen her Eplande Cylarga en’t valtelandt daer
| hy Dan Ferol naede Cozongnetezeplen / is de cours zunden ende zupden ten welten Om in d?
jet kleine mplen / alſmen by t weltlandt comr / dat moermen wel bier ofte ijf Oue ELEN
h hen ſchouwen / om dat het nietalte ſchoon enis. Allmencomt bp den boeck Daer
i lat op (taec,Coo lietmen oock cenclepn Eplandeken met eenhupſken daerop/daer
cthmen bplanghszevlenop cen hal toulenghdeende loopen Daer bp om weltwaert.
[ tor Goo; Tyer Vilſchers dozp / ende ſetten t daer op ſes/ ſevenofte acht vadent.
| ia Kap de Puiornae de Cozongne is de cours zupden en zupden renwelten vier
+
J tto ooo ban het boozfs Eplant daet’tKaltee op fast gart EDT Saase
mh ek pien landewaert zupdoolt in/na Bitanze / daerin inachmen eur!
hien Zyt letten op thien of twaelk vadem / oock loo diep 113
| boorden die Voert teghen over den hoeck
A tte te Ponte de Mas/aen
de noozdzyde lepdrt een reghel sippen maas

FIM Ntrent een mil in zee noozdnddjdweltvande Haepde €. orte. II
\ zupdwelt acht mulen/ daertüllchen bepdenlepr een ltede- Hing. | I
, Vier mplen bewelten Spdera lepdt de Uiaep de Pzior/ datis een leer ghehackelde cpa |||
[. Wulcghy/ upt den welten comende / oft van de Cojogne/ in de haven van bezupden W
[loapr vzu wat bupten dezupdhoeck van Ferol om (die is gheheel vupl en rudlich) tot tezevlen. |
teen Doert bier Dab ban. |
vande Cozongne / lept noch een ander vontene.|
I| |
MI
H


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.