Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
Konft der Zee-vaett. 57 
Mwaertennederwaert / loo langhe / tot dat deachterlke wielen vande groote Wa- 
hen komenaen de Wpler/ dat foo zunde- de wpler kal dan wpſen aende beroerlpc- 
ſchpve derechte ure. Hoomen in plaets vandeachterwielen des grooten wagens 
hebwyckt de klaerlte der Wachters, ’t ſal 4 uren 15 minuten later zun/ als de wp- 
t (alcoonen/ om dat de voozlz Wiclen vande groote waghen de Wachcers (09 veel 
P voomgaen. : 
Men n oock de ure vindenunt de vechte alcenlien der Hon ende der lterren/ al- 
Us: Allmeneenighe terre in t zupden lier/ wiens rechte aſcenſie bekentr is / en men 
ret ootkde rechte aſcenſie der Sonne op dien dach : Zoo trecktmen de Hang al- 
IMlie van d'aſcenſie der Sterre / 't ghene daer van overtlpkt deeltmen toruren dooz 
5 (want 15 graden marcken ten ure) vie Wilen aen De echte twe Dan DEN Dpt. Zoo 
k Sons afcenfie meerder is als De Sters alcenlie/ in ful:ken geval falmen 360 gra- 
kn adderen bp de aſcenſie der Sterre/ enals dan doenals noo!sz 18. 
1 Exempel. 
Opden ro April ſavonts zie ick int zupden t hart des Leeuws / diens rechte aſcensie is 147 
[raden. De Lon rechte aſcenſie op die dach is 1 graden / die afghetrocken vande aſcenſie des 
Dters/ daer blpft over 128 graden / die ghedeelt door 1 5 / ick binde 8 uren en 8 overſchietende 
Iraden/ en want 15 graden een ure maecken/ ſoo maeckt pder graed 4 minuten / de overighe 3 
Pavenmaecken noch ;? minuten van een ure/ ‘t ſal dan op die tpe laet zpn 6 uren zz minucen/te 
ktckenenvande middach af. 
2 Exempel. 
Op den ; November ſnachts vitide ick int zupden de Sterre Aldebaran Het zupderoogh des 
J re. diens rechce aſcenſie is s 4 graden / de Song rechte aſcenſie op dien dach 220 graden - 
kwelck is meerder al: die van Aldcbaran, daerom Doe ick tot de aſcenſie des Sters 36.0 graden/ 
te ſamen 42.4 graden / daer uptghetrocken de Dong rechte aſcenſie z 20 / daer blpft over 204 
raden boo; ‘t verſchil des tpdts tuſſchen de Son endede voozſz ÖSterre/ ‘t welck ghedeelt dooz 
;/komt rz uren’ ennoch o overſchietende graden, die maken z6 minuten / ‘tig dan 13 uren en 
Minuten pan De middag Dat ig een wrs 36 minuten nas De middernacht: ; 
L ÒM de alcentiete vinden op peder dach Des jaer; (oo der Sonne als DET Sterren/ 
„n hebben hier by ghevoeght twee takelkens / Het eene vande Son / aenwpſende 
u hre tot vpk daghen de Sons aſcenſie / waer upt die voor andere daghen daer 
jchenliche om vindenis. Het ander vooz z°0 der vooznaemlte valte lterren / bepde 
Mlleenbp gzaden, alloo lulcks tot elen Handel can genoech Doen. 
f Tafel 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.