Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
VIII Hoofiftuck. De Zeekuften van Galillien „tufichen de Capén 
Pinas ende Ortegael. 
TVaeg An de Cabo de Pinas af lepdt eer rne Koten 7 (treckende wel een 
59) 2/2 half mpl inzee/ eenighe (eggben/ Datmen tullchen Den Hoerk ende 
B De Dele klippen deit mach (eplen, Maer recht binnen ofte bewelten 
| (F) de Cap de L lets een groote klippe / tullchen de klippe ende 
Ü ( ‘ref Vet landt machmen deur. = 
REA, binnende Cap de Pinas is / ſoo lept Avilés êweé mp- 
CEE len van daerzupdzupdwelt / dacis eengoede tvyhaven / daer met 
hatkvloet wel een groet lſchipin mach/ oockiller goede Ueede vooz dele haben op (les 
k seven vadem. 
  
 
Daerin te zeplenmoetmen aen 't ooltlant in/ dat weltlandt is verre vlack/daer. Abiles. 
Raet een Vappelleken opt ooftlandt / Daer moermen dicht bn langhs (eplen/ ende (et: 
tent een tuck weeghs binten De twee voo(s clippen neder. Det Gedeken is ontrent 
 
| kenuple opwaerts. Vandewelthoeckloopt een Hk a/ ende reckt binnen langs dé 
| Aben nae her Gedeken toe / (oo Dat Het Daer aen bepde zyden leer ondiep is. Hende 
| Weltzude buntende havenin de bocht / ligghen twee groote rudlen recht voor dat 
ercxkeninde Sandtbap/ daer machmen rondtomzeplen / dan ten illerniec alte 
| tboon ; Doch bupten De clippen ig go:De anckergzondt op keven oft acht vadem, te- : 
lhens overheckercxken dat teghens t hooghe lant tar. 
VanAbiles tot Luarca 1s (cs clepyne mplen / ende van Ruarca to Kibadeus welt- Luarca 
| Unydwet vpk mplen, okt van Aviles tot Ribadeus zuvdwelt ten welten thien mplen. 
Vandeootthoeck van ‘t gat van Ribadeus ltreckc een rudlich rikken af nae de Bibadetuy 
beſtwal toe/ daer machmen bp om looden op viér okte vpfcehalk vadem, okte ſoo men 
| het ltedeken Caltrapol efken bupten den hoeck houdt; en daer (oo op aen zeplt/ fo en 
Ke epe oe GOOD ae BEDE 
Ndt/ Daer op (taet acn’t noozdepnde een plompe toozen/ bp nat alg De toozen inde 
Igeongne/ maer niet (00 gz00t. Ontrent Die toozen lent gen blinde Klip cen wepnich 
die Shewaer werden aen’t barnen en boeecken Der zee: maer nier bn Gecht water mer 
etaloerlaegtae water comt Hp gelpche water. De weltwalis vupl en rudſich/daer 
Pt oock bezupden Den boozÍs tooreneenlteenichrudlichrik a/ AUpyktenhalven over 
qu beenen aen die zpùe machmengeen lootghebrupcken. Allmenhet rikken dat 
sende ooltwal lepdt / ghepalleert is/ moetmen daer bpomloopen / nae de ooltwal 
dat koe wpcken/ en daer bp langs in zeplen/ tot datmen het voo!ſz lteenich rik aende 
h rîwal ghepalſcert ofte ten epndenis/ loo haelt men daer boozbp is/ moetmen Datr 
" omloeven nae de weltwaltoe / om de ooltwalbinnen 't gat te ſchouwen/ dieis een 
| îuck binnewaerts heel vlac en dz0o0g aer âende weltzpdeilt diep water. Daer tact 
| incootenken g: de ene fuck buen den hoeck daer het rik ak ltreckt / dat 
| [linen Bat (oppe ae s te dwars van hem krpght/danilinentenepnden ac rik/ 
| lu? moetmendaer nae toezeplen tot by de weltwal / enloopen daer voozt by langhs 
| ben oo? het ltedeken/daer lentmen met een ancker t'zee/ en nieteen touw aende klip: 
|! he Een klepne mpl bewelten Ribadeuslepdt een tphaven/ die upten welten / bp de 
t langs; Daer te neffens comt/ (oude lichtelnck meenen dat De haben ban Kibadeus 
# a maer is licht te onderſchepden aendele nae beſchzeven mercken : Aen bepde 
van deſe tyhavenzyn de kulten al hoogh landt / maer aen wederzudenvan 't 
ben Gibas ! ze laegh. Oocklepdter een hooghe qe en ht pr! 
Kennen Ke Oe ! bunprkeng/ 
h men die bergh zupdzupdwelt van hem heekt/ en daer dan op aen zenlc/ (oo berbalt- 
ênrecht voozt gat van fiibadens. 
  
  
 
 
Noozpd- 
 
 
| 
 
 
N landt af; daer moetmen boo upt (ien en hem wachten, allt petwatdpntkanmen 
ocekromende) bn 'trif langhs loopt; 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.