tuſſclien S. de Pinas ende C. Ortégael. 2
Die in Tito De Sella wil we:
len/Cal achenemen op eenmall
np- | dieop her ooltlane (aer / dicht
ont | bp de ſelve moetmen in / de
[ veazyde is binnenvupl / bin-
pen | lende matt moetmen 't letten § //
dir | Voor her Dorp / 't is oock een S
(naven,
rg gere
W IDargh water droogh valt / loo
HYaelt men binnen die ch p comt
lvoetmen »ecten achter die clp/
de weſtzyde lepdr het ſtede-
| ¡in / daer machmen oock nae
lie zepien / ende »ecten’t Daer
leder op Get vlacke water. .
yk mplen bewelten Dilla
_ ltiofa tent denupthoeck van
_ Danfon/Daer beoolten lept een
| Þlandeken / daer een toozen-
Ken op (taec/ tulſchen Sanlon
nde het voo!lz Eplandeken is
hgedeKeede op (eben ende acht
| h„Opde weltzvde van San-
pn is oock goede Reede rechte
[rede het havenken van San-
lanop les oft leven vadem.
. Bewetten San»on lentGp-
[ tn weteenPiere ofte akgepaelt
l hookt/onder het welcke deDiſ-
hers Die Daer Woonen haer
aken ligghen.
Een groote mple bewelten
Don lepdt den Inwpck van
TLnrreg/ een goede reede voor
kn zupadwelte en welte windt
Wacht en neghen badent. Op
| ien upthoedk ltaet een hoogen
A zen, ;
I a Twee groote mpylen bewe-
Yen Tores lepdt Cap de Pi-
m r daer veel clippen af t zee-
bv Urt liggen wel cen Half mp
ſerre / men »epdat datmen tuò-
lehenden Hhoeck ende dele clip-
Vendeur machzeplen. ; .. Dus


T Q
S ü
Van Rio dé Selia welt- S §
nde waerts ilt even mplentot Di- Ds S
m. | la Vicioſa/ diris oock een tp- RE §
ant | Vaben maer (choon. Het gar Q. [ VAZ
ein | Urect zupdzupdooltendezupd- SV AE
LI 008 ten ooten in / dicht sende S § ;
jan lrelthoeck van 't landt/ de oolt- 2 B 5
J Bant is vupl cot in ’t midden S 3- S
ell- | bande haven : daer lepdc een ES t
erer | lip met een plaet rech: in 't S. S
adt (| Midden van De haven/ diemer 5
!
x
W
&

Aldus rertectit Eilkau cn î f: dacr keircſicn/ alſn:cn dacr rc

Bib


Hoe deſe Landen uyter zee verthoonen
Dus vertoont het landt-tuſſchen de C. Maſſichaco en Bilbau
C. Maffich
NN
NN


ND
en vertoont aldus nae Caftro toe

e=

I
>


Betiveſken Bilbau nae Caſtro toe ſictmen een hooghen ſpitſen bergh!iIeaIelltSete HE vSèôs=nttteeenrbseòÔòs===Slhy-
D
1
H T . s BE
.J. Ô.
z
j EE
uw

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.