Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

26 De Kuften van Bifcayen 
dweerg upt ltrecken/ daerbinnen iſt metlaegh ater een baden Diep. Zn t iden 
tp: de Voerc iſt neghen vadem/ enaenden hoeck van S. Anthonis twintich gazen e 
up. 
C. lieſge. Dan &. Anthonis berghtot Cap de lielgo ilt welt en welt tenzupden twee mp- | di 
NUDA is een groote kaep legghende beoolten S. Andero/ Daer neffens is ſchoont- h 
Van Cap de lielgo tot den welthoeck van S. Andero ilk welt ten zunden | 1r 
bier mplen/ recht bezupden den hoeck van S. Andero op den oolthoeck van Sade | 
níg ig een Sandtbap; Daer goedt letten ig op thien vadem. : 
&.Xndero Dan Cap de Kelgo tot de haben van &. Andero/ is De cours weltzupdwelt vtt- 
ſchepden twee groote mplen. S. Andero lept in een Inwpck;, daerlepc een Eplandt w 
voor de haven/ men mach daer aen bepde zudenom / is diep acht en neghen vadeit 
Maer bezupden het Eplandt om ilt diep vpk/ les/ ſeven vadem, nae Datmen DE Grant 
naecomtc/ dat gatltreckt eerlt weltnoor-dwelt in. Het Eplant lepdt een groote mplel! 
den Jnwpck / vandenoolthoeck van de haven tot aende welthoeck van 't landt ill | 
zupdenendenoorden ontrent een groote mple. S. Anthoni ende de welthoeck van k 
Uared S. Anderoligghen vanmalkanderen oolkten welt ontrent vier mplen. | 
29. °° Opm et lande te Kennen alfmeu ontrent Laredo berbalt : foo weetdat aende wel: | | 
zpòe bande haben ban Laredo den bergh ban H. Anthonis lepdt/ Datig eenen KE | ' 
booghen berg/ diemen ban ooft ende welt leer verre lien mach, en vecht boven De lta m 
van Laredo lietmen oock eenen »pitſenbergh als een punt van een Diamant oft een 
punt van een flachſwaert/ voort (tom Raredoleer hoogh dnbbelc landc/ cwee/ dzie! 
endetot ſommighe plaecſen vier dubbelt. | Ä 
Denbergh van S. Anthonis doet hem opaen twee groote heuvelen met eenv4 || Y 
  
lep ofte ſaeltenhaiventullchen bepden/ te landewaert in leggen noch twee hoogk ber- 
gen met ſcherpetoppen. Bovenen bewelten S. Anchonilept een lktuck lants ontrett 
anderhalk mpl op t ooghe lanck / dac lepdt aen vpk berghen / den ooltelpckltenis de | 
  
laeghſlte/ en rpſenalhoogher en hoogher.na het welten / Coo dac ten laetlten de welt v 
veytan Fébltevehogghüteis/ vigart war blackacheich nar t weten ak nederwaert Eu | 
UU, nthonilepdt een Bapontrent een mpl lan! | G 
  
ii ghenaemt De Bap van Poxt/ men mach die voo;»z berghen niet fien alfmen Wat dicht | 
bplandtis / maer men mdecvzp watt’ zeewaert weſen. Bewelten dele vooznoentd 
bergen lept noch een (tutk lants/dataen’t ooltepnde hoogltis/en gaet na ‘c wekten 
defchupng af by nae als Pooztlandt f. tullchendien hoeck en de vyk berghen voor 
lepdt noch eenzandtbap daer eenighe hup»kens ontrent ſtaen/ maer daer by legghe" | 
oock veel clippetien vooren. Daer ontrent telandewaert in lepdt den voo;(z Hoog! 
ronden »pitlen bergh/ in mantere als 't punt van eenſmaert. 
S. Andero heekt wepnich uptmuntende okte kenbare berghen/ dan allmen voozrdt | [ 
haben ís; Tao fetmen besottendetadt ren Slot op gen hoogen bergh / in manit!! | ' 
als een b00t (upckerg ofte roock hop / ende Daer beoolten is veel dubbelt landt var J 
3 oee Ert ,tuſcäghren Dd Baer alimen om De Kaepde Lieſgocomt/loo liettt?" | 
Van 'D-Audecocot Cap dePinasis decours welt oft een wepnich noordelyher | 
achtentwintich oft neghenentwintich mplen. Daer tullchen bepdenlegghen delt ns 
 S.mar- er A S-9artin okte Hettevilleseentphaven/ ligghende ook ends 
J 
| 
( 
Sertebil- welt djis niÿlenban S. Andero.. ü ! Mek Ü t ui I : 
len Vandaertor s: Vineeiitodrkrentphaven/ zpnviermplen weeghs/ het gat gat! " t 
S.Vinckt Jede soltzvds iti’ ande weltzyde;conitrenGufkenafklehteten/ endem'c midden val! ì 
t gat lepdt'eenEpländekenyüaermenaen.bepde zvvenomme machh © u ] 
xuhanes. Van S.VinrentrötUhames eencphaven/ is de cours welt twee okte dzie clep!t 
| mplkens. Op. De Welkkantvawrthavinkenſltaeteen kercrken: endereche . | 
Haven lepdt‘ernmiddel'plart dkteCandr: men moetaendeweltzvde vanDdat ſandton [ 1 
Ditzynalnäeuwehavonätmm Wepnichbekenr;.:. : eni ian peers VÖ HH N 
rio de Dan Lhanestot io’ de Hella is.de cours wett vier ofte paf mplen daer tule ] 
| Sell. Hepdenleggenlanghs.dekiilt veel clippen/en daer achter zun veel zandtbapen/dat" | 
# Vonne anda aint ;§ 
menter noot wel chepen loudemoghen berghen. Re 
J| 
,s: 
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.