s6 Kort onderwijsindeee


UU oz
OS
‚li zp 7

ANW a.

SJ
in
|Z ; Op!
\ Al raden
(B Dters,
§ aden
a Raden
leecker


Z
XXX I Y. Hoofiſluck. Om d'ure te vinden des daeghs en’snachts. P-
DE ure bp daegh te binden op alle hooghten / ghecſchiet alderbequaemtt en cee
iertdoor lulck Equinoctigel Compas / als int 32 Hooktltuck van de Warer-
Jherÿden akghebeelt ltaet. Des nachts kan men die bunden dooreen Nachtwy-
die het twee rande chyven ! d'eene is onberoerljck/
eerie Ba De 12 teeckenen Des hemels!

"|
&
I
n des- Op De beroerlijcke/ De uren/ Dele dracpt
d'anderberoerlÿck/ op de
nefkens demaendenen
wmetnoch een wpſer (wiens eene rechte zÿde re»ſpondeert recht op 't middelpunt) om
eennaghel meteen gat ofte pijp; Darmen deux lien mach. ‘t Ghebrupck des Nacht-
wplers is duldanich : Men ſeteerſt de tanc/neffens de twaelflte ure aende beroerljſén.
î keſlchpyve/ aen de dagh des jaers op de onderlte anberoerli;cke ſchÿk/ enhouurhee.
t om hooghe met de onderlte kant van de voet A B recht waterpas / alſool
datmen doo; 'tgat van de naghel de Noopdlter mach lien / draepende van > wr I

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.