Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
5 
VII Hoofiftuck De kuften van Bilcayen, tuffchen C. de Maffichacho 
en de Cabo de Pinas. 
72 69 Atrent thien mplen weltnoo-dwelt van S. Sebaltiaen / lepdt de 
F ÜF Cabo de Mallichaco/ daer recht bewelten is een goede tphaven/ 
SA |? daerinlepdc een ltedeken ontrent ecn mple in 't lande / op een Ni- 
SP IR bier; Die upt het gheberchte omt. Recht bewelten de C. de Maſ- 
59) 8 (ichacolepdt een groote klip aen het landt valt | ende een ltuck be- 
é welten de lelve noch eene op den hoeckk / ghenaemt Punte de Avel- 
g lanes. 
 
% Euvdtwelt tenwelten van Malichaco lepdt de havenvan Barmea / een ſchoone varmea. 
A peer Bap oft Inwpek- her ooltennde is vupl / daerom moetmen dat ſchouwen / 
loopen aende weltzvde langhs,/ binnen camendeilt rupm ghenoech, daer mach- 
en ſetten waermen wil. 
vepnichin t landt. Dit zjn altvbhavenen. z k 
Van Cap de Maſſichaco tot Bilbao (waer tuſſchende voorlz havenen van Bar- 
nende Placentia gheleghen zijn) zupdzupdweſlt ende zupdweſlt tenzupden vpk 
yDan Placentia tot Bilbao zuntwee myplen weltzundwelt / ende welt ten zupden. gi1vas. 
Ylbaaleydt op een groote Riviere / langhs dewelcke veel pſcrs af com. "T igen. 
Iede haven / danzpenltreckt niet feet binnewaerts./ avérmits de banckla Barle 
l Henaemc/ die dweers over de havenlopt/-daer moetmen aver mec hoogh water. 
h lende oolthoeck van Bilbao komt een Lukaklchieten/ dat moetmen wat (chou: 
| U! daerligghen oock lommighe lteenen onder t water/ T18 eenen hooghen lteplen 
Neck/ wit sen te lien. . uu un u j: 
| „ Binnendar rik dat van den Hoeck afloopt machment{etren op feben/ acht ba- 
„d Ne tuele den Hdeck ende de Piere aende.ooltzyde/ Daercomen de Lootllupden ak 
de ſchepen op breng'en/ daer leudemen beſchut vooz een. 1:00z0welten windt. 
Valt defen 10025 Hoeck ofte verde tot de: Baerle: ofte dat gat van Bilbao ilt ander- 
ka. myl zupden ten welken / dat ltreckt bp het weltlandt in/. daer ltaen bpf ofte 
| Öshupcen óp t weltlandt / als detwee welterſche hupſen overeen comen/ okte als 
My deur de twee colterfche hu):Cen lien meught die binnenin 't landt ltaen / oo znt 
A SDh op de Baerle ofc d/ooghte/ gaet dan op t Hlat Poyztogalete aen zupden ende 
| io denten oolten / endedichr bp hecllor langhs / en »ettetrecht. binnen het Not voor 
| VEN EU:: doch alknien vooz 't gat is / Coo.comen de Lootſlupden ak ende 
Z § nuctot de aDdt. Sels “a SEINE VUREN 19931 05: ! 5 
| Oan men voozin den Jnwpeklepde/ Coo.lietmen MonteAnthoni welt ctennoorden 
J [ Pan put: tie van Bilbautot Caltrois derours weltvier mpleniJac is eengoe- Cato. 
| ü haven/ vanſes, even ende acht vadem diepte / de enghde der habenſltreckt zupd- 
J Mp Neen Maer voorderinde Kiviere Harder ltedekentge.en ilt niet 
| de ofteviervade B e 5 
| sq Bilbau tot den Bergh van S. Anthonis ilt welt ten nogrden Leven oke aae. 
tuege!t. Van Caltrotot Paredo is de cours: welt vexſcheydenvier mylen. Op de M:S-An- 
| dauzVde levde den voorſz bergh van Sint Anthonis: datis eenen booghen bergh/ ryan. ::? 
enz icht bp langi:s machmeninzeplen/-töt omdenooſthoeck/ daer unnen ilk wyc 
ud bzeet/ eneen bequamehävenvoo? grootelchepen/ Daer machuen.i ſectenar ce. 
| bang acht vadein. Ooltwaert-teghenden-Bergh-van:H; /Anthoni in "Embden 
 
 
j W Reede voosde ghemepne cchepen/ rechc.voor de havendiemet.eenmuer gemerlt | 
Ayjatder De groote (chepen liggen een wepnich.bet afs 01 fes en (eben Badem:DIepre. 
[| ü?| de zupdzyde van de haven is een tnhavenkzen / van t lelve comt een grace H: 
tut ooltkant ak chieten / ne den bergh wan S-: Anthanitoe Ua branen Ig 
[| evadem Dare recht vooz 't Dozpken/ van’eDoPpien.tout een lieerrludts 
3 deel,4 boeck. , 
 
 
 
| duzeg gert lepdt een rpe Rvotſen onder’twater / daer; piachmen acrbenD: SDN inde | | 
U n / inenkandielicht mercken wanehet barntdaeraltydtop./Daer binnen kippen. 
ze ienie 
Bewelten Barmea lept noch Placentiaop zen Kibierken / het ltedeken lepdt een yjacentta I 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.