Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
VI Hoofiftuck. De kuften van Vranckrijck en Biféayen;euffchen Arcachon 
I m uz! eiu ar0u „ende C. dé Machicaco. | tt :; al 
TÜ tp An Artä'an tot Bäjrone Grece de kult zupden ende noorden vapone. 
577% cwaelkskte derchien mijten. Det gat Van Bäpone ltreckt tuſlchen 
§ > tweellechte iranden ooltzupdeolt / en colttenzupden, en lomtpyts 
   
  
AA) | & ) ooltelpcktr ok noordelÿcker in / door her verloopcu en veranderen 
| RLG 2 der landen voor het gat. Op t landr aende zupdzyde van't gat 
SV tan twee matten / Die bouDrnen oper gew ofte deinnerlte een wen- 
|"CSUID- I nich benoorden de unterlte / enloopenlo over de Batt oft Daum: 
ti: tat téghen de zupohaeck cn Ban Daer voort by langhs. Op die vootlz Baerſ»e 
ü Dyzumpelis met hoogh water en lp.ingltroom ktyk drie vadem/ mec dag elvcx ge- 
Udet ehalk/ maer merlaegh water n:et meer alg Dzie voet water. Almen om Den 
J Meck come moecmen zupdmaert op zeplen/ ontretit nudſwaters langhs de iviere/ 
ik lever de weltznde naelt (om lammighe vuplen / die aende ooltzpde legghen te mpy- 
| U et ſettent voozde (tadt op vier/ UHk okte les vadem. Dit gat en Dele Kivier 1s 
Et tinnen DIt gat recht aende noo2D3»de bande Kibier cen groot haf van vyk 
! Ven lanck noorzdwrert op/ en valt bv Cabriton inzee. Langhs dat baf pleghen de 
poepen op te zeplen nae Bapone/ MAar 15 NU op "t zurdepnde aende RKiier van Ba- 
p bpnae gheheel toeghepaelt / alloo daer maer clenne barcken door connen / om 
t gat van Baponete becer met ichueren des waters Diep te Houden. 8 Jan de 
„Van 't gat van Bapone tot H. Jan De Luz is De cours zupden ten welten drie uz. 
H lens Dacr tg een ‘choone Bap; Daer men legghen mach op vpk/ les / leven oft acht 
Dn nae Datmen Diep in lepdc / ſchoone zandtgronde / ten epnden de Bap is een 
havenke../ daer oplepdt de ltadt aende weltzvde. Met hHoogh water en daghelpcx 
  
Mer comt daer neghen voet / maer met een »prnck twaelk voet water/ mec laegh 
A OE MD BAK OG EE UAE 
bom hte tr Hg Ae val en:! pet SIR heel 
| inde Banis leer goedt te kennen upt dele na belchreven mercken : zy lepydc recht 
let, Bocht / daer beoolten ltreckt het lardt noorden ten ooſten nae Bapone, en daer 
in kîen ontvalt het zupdweſt tenweſtenenzupduelt nae Fontaravia. Opde oolt- 
| AR vande Bap ſltaet een witte viertooren diemen verre fen kan / befonDer als DE 
il daer op ſchpnt/ dan blinekr die leer wit teghen het ander landtupt. Op dewelt- 
ig PER aer een plat wit hups / een wepnich op het hooge / endaer Geweten Die Bap 
h he op dezeekant graeuw lepachtich lant/ oock is denhooghen bergh van S. Jan 
| UZ een goedt merck om dele Bap te verkennen,dieblpkt in ‘c in zevien een fuck 
(en alle andere Doo ban Daris BT 00? It KETI 
iy enop platachcich/ als inde opdoemnghen hier achter akghebeelt / op dien voorlz 
ee een liapelle / van daer kanmen lien in vier Coninckrpcken/ Vzancrpck/ 
| lik green Ee zupdwelt ten wetten ban &. Jan De Luz leggen- " in - 
| leg Doen ghenaemt de Pingnons van S. Annanier verre van lande / een mpldaer Auna. 
| '§ Een levdt den Jnwpck van Fontaravia / een ſchoone Bap. 
| tth kate welthoeck vande Ban lepdt de C. Figuer renhooghe ho:ck / daer op lkaet 
eed Bet Bex me ci GEN 
| ug urloopen/ danbygheheel hooghe vloeden bzeecktſe een wepnich deur. Aen de 
| tigide van dele Ban leggen twee Hooghe clippen / daer nekkens (trecken noch fout: 
H ee Arge klippen een goedt Ctuck van landt af. Om die te ſchonwen/ moetmen by 
| | wi îhoec mzeplen om indeſe Bap te comen/ daer binnen zunde machnien t Cetten 
m lug Ut oft negen vadem- alſo dat de voorſzgroote clip aen de C.Figuer noo;zdnoo.v- 
Dany B daer leptmen op (choone fantgront/ en befthut 007 een Be 
3 deel, ij boeck. 3 . 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.