Van de Riviere van Bordeaux. rg
ſ[[tt al de meulens. Als ghu dus nae de hooghe dupntoezeplt / en dac de toozen
, | Wdlandt länghs zupdoolt m tot Ponliack/ dat zun - mijlen.
te
| jute

| aj
4 li td noozdzyde ilt vol landen / daermen oock wel deur mach zeplen Die Daer
Van Chaltillon tot Pouliack it zupdoolt twee mijlen / de cours als voren / en het Voultgeh.
| vAlcm
| Wega goet weder ende een voozebbe/ende loopt daermedeupt / in t upt-
S
nar comt eengroote vaem benoorden De toozen ban Cozdan -. en het mo- Kota.
an Koian in ‘t boſch bp Hoian / danzyt ghy oork de Monages gepalleert /
s j meught (onder ſchromen oolt aenrecht nae Roiantoe zeplen/ maer kavelt welu
ter
tdom/ de vloet valt dwars over de Ezels na de toozen van Cordan toe/ ende ebbe
ie h kit EE gat tullchen de Ezels deur blijft met laegh water dzie va-
yen b.zupden de Ezels langhs inde Rivierte zeplen/ comende vanbenoorden(dar
pd tbelte gat) Coo doét aldns: Bzengt dentooren van Soulack oolt vanu/ oft wel
| sonoordelpck / en lCeplt daer op aen rot dat den toozen van Coprdan noorden ten o0-
tnennoozdnoordoolt van nis / Roitan lal dan noordoolt van u ltaen/ okte loo ghp
uten zunden comt/ lo bzengt den toozen van Copdan noorden ten oolten en noord-
ordo van u/enzeplt daer ſo op aen/ tot dat SDoulack oolt van u comit/Roiane lal
nnoordgolt van u aen zepltdan Daer recht nae toe / daer lp comende zeplc tiae
| en ee t gat zyt | encomt tegen den hoe ck van Miſſie/dat is de hoeck
J meulens op lkaen/ſoû gaet dan over nae het gebroken Kalteeltoe/ ghenoemt
aſtillon, zupdoolt ten zupdenaen / datis ſes mijlen van Miſſie/ dan voozt bp 't Vhs.
Seer De Ön Vaere 30 GE
De ofte zupdzpde ilt d/oogher/ te weten / vpk / les / ſevenen acht vadem / men
; dicht bp den hoeck van Millie langhs / daer ilt tweeentwintich vadem
Us dan Kopane komt aen den welthoeck daer be meuleng op aen / houdt dat lo
e / engaeczupdoolt tenzupdennae Chatillon toe/ Het is in dele crrave meelt
bf vadem diep / danaen de noord oktezupDkant ghenaeckende ilk d)ooghzer/ en-
laet Diep bier; ijf/ (eg ende (even vadem.
Teghens Poutiiack midden inde Riviere lepdt een Eplandeken / daer beoolten
en om loopen recht op Blen aen/ maer Daer moetmen met giet ober / Want
leg voor A Blapel wie zeplen / Coo laet het water eerſt een Btap.
l,vrakken/ dan meugidp wet een ſchip dat neghen ofte chien voeten diep gaet wel
. De mercken omlanghs het dieplte waterin dat rack te zeplen zun dele : daer
enmeulen/ tenhalventuſCſchen Blapen Hoche de ton/ hout die bupten die nieu-
ire nuragie ban Blap / loo lult ghp de dieplte kille crefken. Vooz Blap werdet
erde en vier vadem diep / loopt dan bn 't noordlandt upt / op drie / vier ende
badem. Als ghp vooz de Kiviere komt die ooltwaerts opltreckt / ghenaemt
Ie qogne / foo zeplt eerlt op 't midden van hettweede Eplandt aen/ laet dat aen
| boozt / en gact daer palſelpcken bylanghs/ tor dat ghp nefkens ofte voorby
ela zut / die op den oolthoeck bande Aibiere fact. Dan weder bp Het nood:
ht langhs tot de vier huplkens. Van daer moet ghp over liaen nae den hooghen
thgen ban Dublot ( by d’onſe Duvekot genoemt ) daernekkens comende moet ghp
hütet weder ooftwaert ober nae De bocht bp Zermondt 7 in dat overdaen looptmen
ler? n eenlteenbanck aen bagboorten een dzooghe landtplaet aen ltuerboort deur/
lf: enbanckgheheeten Het Pas/ dat is het d)ooghlte van al de Rivier / daer en yet gas.
Hg metlaegh water niet meer als acht voeten. Aen de ooltzvde komendeaver het
ler ! gaet dan voozt bp de ooltwallangs tot boob Lermondt / zeplt dan weder
tattgae dewelkzude op de hup»en van Chartroiſe aen / en danvoort al bp de welt-
lie; 19s tot voor de (tadt Bordeaux / in dat kromme tuſſchen Rermond en Char-
Ep, »les en»ſeven vadem diep/ voor deſtadt vier en vÿk vadem.
de Liiviere van Bordeaux upt wil zeplen / loo lalmen tot Hopanen vertoe-

ênhoudt den hooghen dupn noozdnoozdoolt van u / loo langhe tor dat de toozen
3 deel, zij boeck, € 2 van

>
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.