Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

M 
14 De Kuften van Poiáou en Santoigne. 
Ou zes: îOmoor S. Mattÿnteletten/ loo let alloo dat ghp open tat de haven in wih | mt 
ute aen ac moe gE PE EDA WN oomen enge L 
nhl uw tw ilk twaelf/ elk en thien vadem diep, matt va 
foo Ueer comende dat de toozen van S. Martin begint zupdwelt vanu te aen / DA bande 
wert Het te met Dz00ger/ en meugt Dan wel na het Eplant toe wijcken op vijf en Wit Vd 
vadem/het droochr dan lchielpck op/ en wert van chienmetter haelt vjk en vier vadett. iv 
Wilt ghp met een diepgaend ſchip over de banck die van het Kloolter ak ltreckt/l00 7 tym 
verbepdt »loolangh tot Dattet Half bloet is / want met laegh water en blijft vaer nit | 1 
meer op alg Die adem of een elle meer. Allt watghevloept is/ loo machmen mett | O) 
groot lchip daer welover. Als het toozenken van Luſlou Komt aen ‘tnoordepndt s 
van het Eplandt V!ck okte Tpvalenes / lCooilmen opt d;ooghlîte vande banck/matt | : 
Vlie 
allt tooznken comt over t zupdennde van dat Eplandeken/dan beginnet weder!t | 
diepen. De mercken om het dieplte water te Houden alg …SŸSà]ìcſnNnnNTt_”tf 
zun dele : houdt den gzooten toozen van Rochelle een lpaeck lenghde bezupdendst gd 
boſch yrs op de noorderlte hoochde ltaet/ en loopt loo over de banck/ c 1s dall | | ie 
. Wie ghu voa; 't Kloolter onder de banck letten / loo loopt op les ofte eben baden! [u 
uu tai gp onder S. Martin niet letten/maer voozt na het Brandteplandtll! Ml 
b;engt dat voor»lz tooznken van Lulkon over hec hupſken dat op 't Eplandeken V! U 
Gaetien Houdt Dat (oo lkaende,/ſoo en meughop aen De Zaberdpn niet mildoen. ; dy 
¿u De Laverdyn is cen rue rudlen / te [amen ontrent een nulket (coor langi! jf In 
Vaverdÿn qntrent eenquartier mpls ban de oolthoeck van S. Martens Eplandr ak lepdt! r | d. 
opeen (pinch met laegh water Dovencomt.Tultchen die en 't Eplant van S. Ms KN 
tin machmen deur zeplen/daer18 diepte ghenoech. De mercken van de Laverdptßz!; j Uhde 
deſe : Allmen de Kuliaets inkomende cullchen S. Martens Eplandc en den Vite 
etken bupten den hoeck vanden Bosen De noozdhoeck van de Plom een (cheepg AB U t 
de bupten de zupdhoeck (dac is de noordhoeck vanden Bos) dan ilmen recht oprſ lt, it 
Laverdpn/ daerom als Hochelle camt een lcheeps lengde bezupden den Bos al | 
de Lälliaets in come) dan mende Zaberdpn ghepalléerr/ en men mach vy zup! 
enzuydoolt ten zupden aen gaen nae ‘t Bzandteplande.. _ a [Tk 
| Dorus 1s een wpt en breet gat / ltreckende tulkchen S. Martens Epa u 
Porthus. Oleron deur/lepdt van Hepg verſchepden zupdoolt tenoolten ontrent elk mplen. b. 
ghp Porchus in zeplen / »ſoo loopt tullchen bepde landen ooltzupdoolt in / matt “n 
Martens Eplandr vzp wat nader/om de lirage van Oleronte (houwen Dari op | 
UD ed t nootdepnde van Oleron / comt dat bu nachte niecnaderals ** |) 
gelk of derthien vadem. | ri 0:2 „ie of 
Als ghp dan comt by 't ooſtennde van S. Martens Eplandt / ennae N pit 
onder den Bos ketten wilt / (oo brenght Den grooten toozen ban Rochelle een cor | 
lenghd: bupten den Bos -- looen meughopaende Laberdpn niet midoen. mn | 
den Dog [etmen op vpk okte Ces vadem.Kéockgzondt / alloo dat den hoeck no0 ar- »! 
van u.levdr. Okte wildp terecde loopen oûder de Abdpe okte Uiloolter van H- Me [Ii 
tens Eplandt, loo loopt op de voo;lz mercken / Cod langhe tot dat het voorlz KIO ghy hh 
comt bupten de zupdhoeck van ’t lelve Eplandt / leplt dan daer op aen/ loolaet L i 
| de Laverdpnverre ghenoeghaen bagboodrr vanu. By t Klookter comende / s jd 
dar recht oogen 9p Up? {es afte eben Vadeiy Daer ig De reede voor ſchependit !" 
B ee ee ee woe ei |E 
zupdoolt ten oolten/okfte vanden Bog Ä heat ,n ds Ee cis met een we f in 
Incke windt zupden ten welken nae Dat Gplandt. j Ee 
  
  
  
  
Als gp oonas Dat Bzandteplandt zeplc/ dat den toozen ban Doon ofte rf 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.