Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
tuffchen Boelijn en S. Martens Eylandr. 
Wade, doch menlepdt daer niec beſchut als vooreenen zupdwelten ende weltzupdwe- 
en Wint/ ende het raveit Daer altpdt leer. 
Van hzeps cor de Uiliacts ofte het Eplant van S. Martin is de cours ooltzuyd- 
| dolt neghen okce thien mplen-, tullchen bepden lepdt de Baerle van Olone ontrent een Baerſe 
13 
Yalk mple van 't lant van Poictou ak/ ende oolt ten zupden vpk mplen van Yeps / in t vä Olone 
| rechte vaerwater/ ende overmidts dat het niet als klippen ende rudſen zÿn / Coo en ilk - 
| Pp doncker wederntet goet dar bp tecomen/ men mach daer rondtom zeplen / enbp 
Uegh water komtſe boven.Wilc ghp van Heps na de lülligets binnen de Baers door- 
jeplen/ »ſo gaet eerlt oolt aen/ en binnen de Baers van Olone zynde,loozeplt dat landt 
an Poictouwen aen/ dac ſtrect van Olone nae S. Martens Eplant ooltzupdoolt/ 
knde van Olone nae de Pickeliers toe noozdwelt. 
  
 
W Perce ooſtzuppbooſt + 2 q?oote mplen. 
css Vande Cardinael tot Oudtdupnen ooſtnoord- 
Wous vertoog het Eylandt Heys!/ alfmen ande noordhoeck vande Riviere van! Hautes 
daer by langs s twee mylen dar qpanr Pirrequerszuydzuudwel. SHE s 
af ö1nde. weſt ; _ z mplen. 
Van'tghety. V runde rar Epe oft rt 
.) on U vin of van . Boelpn tot Mut 
SDB Heps tor he Baetſe vanOlane soſt ten 
"unge datdie verre in t landt ſtrecken, BUB tot beUliarcs oft S. star ] 
Nedeſc Landen van malkandex / en| lant ooſtzupbooſs “ % ofte - mplen, 
‚ Oanander Landen legghen. [zan Yeys tot €. de Pinas zupdweſt ten 
B ee Ge on were 
" Vandehoeck van Crooſwijck tot Pierre ſten 70 mplen. 
IV. Hoofiftuck. De külteh van Poi&tou en Santoigne, tuflchen 
. p " Olone ende Riviere van Bordeaux. 
DDS AnOlonetst de Kiliaets rect de kult meelt ooltzupdoolt ; ofte vier 
   
  
RIT wijlen. Om inde Kuliaets te zeplen / dat is benoorden het Eplandt Qin de. 
' „ van S. Marten heen/ tullchen dat voorlz Eplandt en t valte landt te zeuien. ! 
| (AN!FJ van Parctouin/ loo gaet war noozdelijcker als midswaters /ofte laet 
(OE Va Te de twee derdendeelen waters nae S. Martens Eplandt / endeeen 
SCEE GEO EE ESt; 
lane Ddaerlegghen oock ſommighe bancken ak/ doch men kanſe looden. Gaet als 
igel is innewaert aen/tot dat de liercke van S. Martin zupdzupdwelt van u is/dan 
& 2D zijn berby De banck Die noozden ban S. Martin aflept / en een tue bewelten 
dy Bacrijn bande wal af Greckt/ Dat is een Harde (chozre Geen banck die haeltich op- 
   
[! [t! lor en bzenght Het koszenenvauhmcs Ur her Dorp van Lop, marr als “sr de bäc | 
RESECCGHSEE g | 
i Gide Diepte/ ‚en met Hoorly water ontrent vier vadem. Als het voorlz toomken 
SESltſ$ccldc cCHESEIDLS. . 3 
| Welten en zupdzupdwelt van u conit/danmeuchdp Dn ober Het EDE bande bank 
nn B eo Ee He 
tet A lteeckgrondt/ gelÿck oock voor S. Martin / maer de bancken zyn hart, en 
hug inehltrsgni ed bar weynich water op. Voor S. partij meuchdy'c fetten 
s ott de ve B z 
 
 
p 
| tig! t. Omdie te ſchouwenals ghp moetlaverenmet een ooltelitke okte noordoolte Merelken I] 
In 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.