19 De Zeekuftenen Eylanden van Bretaignen
en en EN SN mm:
Ms de noordwefthacct van Doelyn ooft ten noorden van u is Drie mijlen | en de zuydooſthortt
ooſt ten zuyden en ooſtzuydooſt / ſoo vertoont dat aldus / alſmen dan daer nactor.
zeylt / ent lant meer ghenaeckt / ſoo werden die ſtucken aen 't noo:d- arl
weftepnde daer af leggende ten laetſten aen Boelyn vaſt. _
Vari Glenant of Gloplandt tot Gpop ooft!
Van t ghety enloopen der ſtroomen. | q West qeynde van Grop tat et WAE
A deſe kuſten van Bzetaignen en d'Ep- uren is de cours zupdooſt tenooſl‘"
ww en ED? r t Van Glenant ofGloplant tot Boelpn see
maer binnen inde habenen / Rivieren / Wpchken De Oe Bep var ono u;
Ha pee t:! ooſtepndr is de cours zupdooſt ten of!
B en B u De Spares ox den
.
firoomen/ want De bloet comt Do07 ‘t zwellen
des grooten Oceaens recht teghen de cuſten -
en loopt alſoo alleen tor de gaten in / de ebbe ter tun:! ooſttennoorzden z mi.
contrarie gaet dwars van de wal nae zee / wan. | Van de ooſthoeck van de Uiardingel tochet
neer Die weder daelt - ſoo datmen daer gheen | van Mozbeam noordnoojdweſt z mij:
tourg ban firoom en kan mercken- ten waer een ; ttid
twepnich Doo} ofte om cenighe hoecken ban Ep: W An de Weſterplepmarckes tot Viſſw.
Van t ooſtepnde van Boelyn tot het ooſtey!??
landen. V zurdzu pve! u er azupd
Vandiepten ontrent deſe Landen. es lic; -
T Pce aunt tur- win Gion te Loy vx Finiſterre »
ſeſtich vadem. Van Boelpn tot deRivier van Boreas? s.
Boelpn machmen (ien ban beneden op bijfen: | oot. 3 0
vbijftich/ maer onder de mars op ſeſtich vadem. | Wan Boelpn on Sebaſtigen ; SD
Hoe deſe Landen van malkander en Ban Vortat H Andero zupden jut
van ander Landen legghen. uz" lets. repmss err cy nt
: Van Boelpn tot C. de Ottegael sup
An de Weſterplepmarckes tot de Ooſter- | 68 mijlen. j ) w
pere De cours ooſtzupdooſt Vor IN kot C. de Finiſterre zupd
- '! 1.1:

I 1.1 Hoofiſtuck. V an de kulten en Eylanden van Bretagnien en
Poiéton, tullchenBoelyn en S. Martens Eylant.
7
Ve Anden oolthoeck vande Kardinael tot De Wibier pari oel Ein
19/2 nard 18 de cours recht noozdoolt- daer leut eenklepn Eplan r/ oft
P/f z ontrent ten halven tullchen de Cardinael en de voorlz Ki, pt
: P) eerder naeder de Cardinael als de Rivier / (want allme" joopt
59 £) [295 Hivier 18 kanmen dat voorl; Eplandeken efen lien) men, oe
EVE A B en CHSSH E
loopt Dan op cen kabellenghoe bn de wal langs Daer nae tot ! tot Dat volt
hem »ſelks opent/ zepldt daer midlwaters in/ en ſchout die clippen Die and gtt
wal legghen. Binnen De chippen comende. machmen Daer (etten oft AF her
booxt teghen de walaenzeplen / en (oo (onder ancker ofte tou (hp ef gotdt iller

ghen voor die verleghen mocht welen. Bp laegh water opeen t:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.