M
6 De Zeekuften en Eylanden van ’t wefteynde van Bretaignen.
| Van S. Matheushoec tot Urodupn fa |
Van * ghety en loopen der ſtroomen. p erz i tot her Ras ban fat
tenap ofte nae de Uiepſer zupden ten ooſtt!!
noordooſte en weſtzupdweſte Maen.
Bupten Hepſſandt maeckt het B. 0:1 PAn Hepſandt tot Pooztlandt noordodſt
Ot Abbewzack maeckt bol zee een ooft:
T 40 mijlen.
Senn AR 0 evt SRR Den C..
; | uE ears Doene jjlet
ET ee
s, UL! fuſehen Lr! M Van Heyſande tot C. de Clara in Brant u
iccCGgogſſoeE_io.
Ober de ee De apar BEES Dan Bf to ee ursa
tot de Breeſont in nae Bzuſt toe. Oock bp D, oan veeg Eisarga supr
WMarheushoeck Geen nae de Backovens met 58 mijlen. ;
feec groote ravelinghen. Dieom Vepſſant comt Van Pepfandt tot Cap de Pzioz
zeplen/ moet zijn giſſinghe daer nage maecken. h IN 2 o m
In t Ras van Fontenap maeckt vol zee een Han Hepſant tot Capde Pinas zupden jl
Saen. “De woe ba es eo TE Gl tot Laredo zuvvzupdoſt s'
er deur Vupberts nae de Uepſerin toe, met ſeer z j
B EEE e.
boozt noorden en noopden ten weſten ws ze V. ef Oudejarne ooſtzupdos
nae S. Matcheushoeck, daer ſtaet ſeer op te let: flen,
ten bp ſtilte om niet vande ſtroom verlepde te Vân Gudejarn e tot de Weſterplepnuttit
Werden. Met ſtozm upten noorden ofte zupden zupdooſttenzunn. Bet mille
en iſt niet ſonder perijckel in dit gat te comen/ Van ‘t Weſtepide bande Sepms tot DE we-
befonder meteenebbeofteuptbal. ſterplepmiarckes ooſtzupdooſt wel ſoo ö.
Ban diepten ontrent deſe plaetſen/ en | walcse Sèymatorde vage ban Otoni
op wat diepten men'’t landt pee TE Oe, onde
ee , | Dan De Song tot H. Hebaſtiaen of
Eghens Abbetwack bier mijlen ban lant | ten zurden. . — s4 ..
T bijftich en bijfenbijftieh vadem diep. | Han de Sepmstot Bilbau zupdzupdoos ,,
„De Backobens ofte ‘t lant vande Four foooofteijk ‚— — 76 of
machmen fien op 50 baden. Van de Sepms tot S. Andero zupdzupd""
one fe op wies babe. Per PDE WAT Van s tot €. de Pinas of Tons, |
Zupdweſt vanDepffant bier ofte bijf mplen/ | den a . se m
ane ae oe en danmachimen ;
e Inde Breeſonc iſt diep vijfenveertich badem. | HAU, Sepms tot C. Oztegael Ugent,
g Wepnich bupten de Sepms ontrent eennipl | W| (ozupbelijk — cz
ft Diep bijftich badem, Men mach de Sepms | Van de Sepms tot C. de Finiſterre zu!? en:
en't Slaeplaken ſien op ſeſtich en bijfenſeſtich | tenzupden wel ſo supdelijck . s4


we
oe emee PEER ema
Hoe deſe Landen van malkander en) Hvoogßtet deſer Lander: ;
van ander Landen legghen Epſandtlepdtop g4a grad
An Jûe Bas oft Weftpalen tot de Four H 30 minuten.
pets
E
zuydzupdooſt en zupdooſt tenzupden, z m.

7e


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.