MI. | Y” ]
Im »
II
I
4 De Zeekuften en Eylanden z
| enter. quaet mogen bezeplen. Alg gip Dan bn De Kenter en Kepferin comt/loo kchout bs
JI DIe gert de liepſer/ omeendeel blinde clippen die van d’ ooltzude onder water Da
IN talf. Grecken. Dan de zupdweltzyde van de Üiepſerin loopt een vupl lteenrifk af/gheno at
| I 'ttias van het kalk/ Daer valt De Groom [eer ltÿkover met leer groote ravelinghen. wer
Fontenap van t Ras van Fontenap ltreckt tulſchende lcepſeren Kepſerin deur zupdzußo ootil
J| oel kalen ant ie [oop ef Oers ober ir Hag} los dar her met enz
| | | welte windt en een uptval okte ebbe, oock bp tilte/Ceer ſorghelpck is in dat gat kk ko-
Ö Sepms. En wepnich bezupden De BA lepdt het ooltennde vande Sepms § en
| Weitÿoeck vande Zepms levdceen Uluiveclip/ viemen rhouwen moce/ ea welk?
| welt ontrent anderhalf mijl vande Sepms lepdt een veghel clippen als een hy
| datr: . Bret is als ſeven vadem / maer tullchen die rudlen en de á
L vreeſont. t St röen de Sepmlſe en Hepſant ltreckt de Bzeelont in ooltnoozdoolt na 5.00
| eagen ee de ae ESGE OG.
a oen Be Sela HS!
tits hay. goliooibea te lande waere ine Aen de ee ur! twee El
tz: oft clippen / Daer machmen rondom »etten / en vooz alle winden be
> 9udejar Van 't Ras van Fontenap tot de Welterplepmarckes is de cours zupdoolt ie
ue,” mijlen / Daer tulchen benden lepdt Oudejarne een goede haben ; ontrent vitr u
ooltzupdoolt van Fontenap / dweers voor het gat aldaer lepdt cen banck Naber is
ia

aen bepde zyden mach omloopen op les vadem. De zupdhoeck van dele
black loopt daerom bp De noo2dhoeck langs in/ daer enig met laegh water
als dzie vadem diepte. Van Oudejarne tot de Welterplepmarckes ilt zupdo
zunden. gh letten voor Poorte Kapltand;/ lolettet op twaelk ok derthien vadel! vor!
het Doyzpken dat op het hooghe landr-ltaet// ontrent ten halven tuſſchen Witt
| van t Has en de groote zandtbap van Oudejarne/ daer dat ſcherpe toomkt geen
'I den A t Rag DN dan van u legghen ontrent noozdnoo;dwelt / en full jj1oo
II lommuge geen. Eerighesurrncchncth par gd
okte dzie mpl van de wal op vykentwintigh vadem / maer en hebben gheen chat
II leden noch aen ancker noch aen touwen. uv
Ò1 ellae Ho ev tE hitte jeg
| | De kenne Van t landt tullchen Fra ugedepet errrencthienmuüle gt'
| Dei? diemen de Slaeplaeckens noemtr, daer bewelten ltaentwee meulens, ‘t ig eet! leu
I a Den en Doo? t voozlz leer kennelpck / men mach Die bupten DE .
cet, Oudejarne tot de Welterplepmarckes recht de kult zupdoolt ces?
| | | Höoehaer deſe Landen uyter zee vertoonen.

EEN Sm W VEW Een
Als Heyſſant drie mijl zuyden ten weſten van u is iſt aldus gedaen.
SSN Nee
Heyſſant zuyden ten ooſten dris mijlen van u vertoont adus. qNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.