Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
z 
h D D I DC TT CR. C R R 
Wdwaert op w 
hens kzupdlandt op thien / twaelk / ok derthien vadem voor t ledeken oudt lira- L Fot. 
, tus Gou water okte de livier van Landerneau ltreckt meelt ooltnoordoolt in/ 
) hlrmdge 
| Met D 
 
aen 't welteynde van Bretagnien. 3 
ijcken voor de Kivier van Landerneauokte Le Fou/enletten’t daer 
otlinans wacer / die daer begheert te welenmach een Vootlinan nemen die 
r binnen brengt daer hp begheert te welen/ het vloept daer met een daghelncy 
êle vadem op en neder/ een zupdwelt ten welten en noordooit tenoolten Maen 
ERE Daer bol zee. 
h Doo 
tiers! daer voor krvyghdp een briekken van vrphepdc, Ofc ghebeurde dat ghpu 
dn 
onvrp 
| IN nae Krodupn te zeplen/(oo Houdt De zupderte Kimmenes effen bunten De 
den e 
jeughe/ 
Uh pop Die voo!lz blinde kli 
ee h 
op ae 
u 
De 
iat 
en over 
0hp binrien Briltoukomt letten loo moet ghpy voor anckerghelt betalen thien 
p Bzetagnien/ ghp loudt daer mede u goederen moghen aentalten/an- 
iu! artrams baplendt ontrent twee mijlen beoolten S. Matheus hoeck, een klenne war- 
p/ daerilt goedt ſetten vooreen noorden en noordog- trams 
ndt op thienen elkvadem. bap. 
chevdenzupdoolt twee mijlen/ is een groote inwpck. Om van S. Ma- 
oines (dat zin de rudlen bupten S. Matheus hoeck) en gaet oolt ten 
n ooltzupdoolt aen / tot dat ghp comt voor de Bau / endaer open in lien 
ghp (ult an een Kappelleken ofte kercrken fien taen op een (inghel/ loopt 
U z fn etter Daer ontrent op les/Ceven/ acht ofce neghenen thien vadem/ daer 
eeens of ee 3ijn Die clippen die Daer legghen zupdwaert te- 
re van S. Matheus hoeck. Tullchen die en Vepllandt 
[Ü. ttoordoe enzupdwelt deur/ dat is redelick rupm en bzeet / en diep 
Ihk, J) / Daer blpkt metlaegh water les en leven vadem water. Die (upten noo;- 
lh / SMENDE) om De bloedt niet en mach boven Hepſandt en de lüimmenellen zep- 
itt 
   
uit 
 
    
 
Iten 
us 
"de 
q Jen 
Nia en miofwaterg tufchen bepdelanden Dit inloopt ofte upt / machen 
chin H. Matheus hoeck nae het as an anr) Ofte de Kepler en De Liepſerin 
; Urs zu;: ten ooften bier mijlen / Daer DIT ; 
emvoozr wachten moet als de Penne met De Kieckeng/De T olengiet/ penne. 
ouk Lieckens. 
]. 
M 
Dit Deur loopen / ofce die upter zee bp noordelijcke winden níet en mach 
plandt zeplen/ mach met een bloet Dit inloopen/ en (oo zijn repſe goedt 
(chen bepden tegaben berlchenden 
enellen,/ ÖScheminckelberghenen meer andere. - : 
enne mec de Kieckens / en de middelte Foukenellelegghen van S. Ma- 
eck verſchepden zupdookt ten oolten een groote mijl! maer De Colengier van 
(heus hoeck zupdzupdoolt oock een groote mil. 
bie „oukenelken legghen vande welthoeck van Krodupn ontrent welktzupdwelt 
endeelmÿls. De innerlte ofce zupderlte Foukenelle lepdt van de noorderlte Zupderſte 
ee ontrent een half mijl ofce twee gotelingichoten/en van K& 
nghicheut/ ig een ronde (cherpe klíp Daer ’t rondom Diep en (choon 18 op [eg 
badem. De Uieckens zij 
ch 
f ohn van S. Matheus boeck leplen na het Ras van Fontenap- lo gaet zup- 
shag t 
. 
kdie»g 
3 d 
enaen/en brengt de meulen van Feneltiers/die op den oolthoec van Con- 
n taet/ ober den Hoeck ban H. Matrheus rechc bewelten het Uiloolter, en 
lkaende lo lange gijp De fien meugt; gÚp hie fo aen die voozlz ineen 
eel, ij boeck, 
 
Bartramg bap lepdt Krodun ofte lilaeloupnen/ van S. Matheus lirodun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fouke- 
neſſen. 
boen Die vloept Met Hooch water onder. Noozdnoozrdoolt uu! Heere 
rr ak lende noch een blinde klip / die met laegh water ekken boven komt. Be- 
tt. de noorderlte Foukenellen leydc noch een blinde / die oock mer laegh water 
U komt. 
ennelepdt van de 
IM 
a! 
anas . u] 
> — ee 
S reer t === . S 5 == mm > 
aes —— — > mms -- MÞ 
 
Foukeneklen weltzupdwelt ontrent twee kabellengden,/ofe De Denne 
 
n twee (cherpe heubelkens ofte lkompkens die met kieckens. 
ater effenboven komen; en legghen ontrent eenballe »ſcheut noozdnoozdwelt 
Yenne/ enwelt van de noorderlte Foukenelken. 
eminckelberghen legghenbezupden de Foukenellen / daer machmentuſ- Sche- 
| Ea COPEN op thien vademnae de Hoeck ban Krodupn/ Daer ig oock goede ver: Einchele 
t 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.