] "uz

VIERDE BOECK | I
Uande UUelterſche Schipvaert:
Inhoudende de beſchrpvingheder Zeecultenvan .. y
Vranckrijck en Bilcapen/ gheleghenin den grooten Inham | | |
|tullchen Hepſlant/ en C. Ortegael.
I Hoofifluck. Van de Zeekuften en Eylanden aen’t uyter{te
: wefteyndt van Bretagnien. | I
|

An het Eplandt Ille de Bas tot de Four ( het unterlte oft
weltelpcklte epnd van ‘t valte landt van Bretaignen, is de II
cours welizupdwelt en welt ten zupden chien mplen. On- II
trent ten halven tuſſchen bepden lepde Obbeurack. cobbeurenen.
Ontrenteen mpl noordwelt bupten de klippen van Ob- |
beurack ofte Abbetwrack (oo onfe Schippers Dat noemen)
v ) lepdt eenrpe klippen onder water. Die bp nacht vande MI
Fourokte nae de Fourzeplen ok laveren wil / die en kome pe Four,
daer ontrent hetlandt niet naerder als op 45 vadem.
Een mplbeoolten de Four leggen langhs de kult en al
th heel tot de Four toe veel lange lwarte gehackelde klippen,
] pat 1 laeten aen te lien als Dorpen/die werden de Backovens ghenoemt/daer ach- wacko.
hz tbaſtelandt (dat niet leer hoogh is) lietmen (daer bu langhs zeplende)veel witte vens. I
[ eg en Daer (ommige hupſkens / Daer aen Dat voozlzlandt daer ontrent
ht su en beta leggen verlſchepden weltzupdwelt enooltnoordoolt twee mp- Heusſane.
lung kp Mant vertoont hem upterzee / aen ’t zz pdepnde laegh/ ennae t noordepnde |
Mg é uren: opt midden ltaeteenklepn plomp toozmmken aen welcke tepcheng |

| beg ien Hepſſandt deur te zeplen / ís De cours ban de Four nat S. Matheus II
| Den pj \dzupdoolt dziemplen. Opdenhoeck van de Four leggen twee vegelg ofte
Ih, th bne rudfen / en Daer bezupden langs de kulte noch drie andere D20bbelen klip:
| AR ontrent een quartier mols van malkanderen! loopt op twee kabbellengden by | |
| uc 26 cudlen op den Hoeck langs/Dat is De ooltzpde oft Het vale landt veel nader als Bagbels.
on de Noorderhagels te houwen die chen Deptfant en De voor klippen M.
Son u a Ko eG BOE |
NGuI…HI.EE: BUSSE
tth Ee ten Foy r vanu;/ en de Noorderhagels noordwelt ten welten/ daer is oock
arke hoochte recht beoolten het kloolter van H. Matheus / oben op effen en
CORE OL de Bert
BES et En: OF VAN Palo vat EO die voorlz B ao ze: L:; Bagbels. | |
ev en Ee ES
| Oe ue Theminees olte lüimmenelten/ lo ilmen oock tegen De bagels, " R » ||
'°SCGOG U S c epeac
| Ni een groote dat 1s de weltelijckſlte/ en een klepnedat is de ooltelijcklte / in 902t.
hier volgens akgebeelt is : fh
3 deel, üij boeck. A ME

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.