| | pile / daer ander aende ooltzyde ig goede rede. Dit voor Jaughol eouit iet
| | ft DaT mach onder dat voorlz Eplandt loopen fecten en verwachten cen
M / dan ilCer vier vadem waters op De banck. Aen de welthoeck van t gar
; ] u epe 'tgat. Ontrent ' hctuenher tehekenlepye ec. ere daer
[ key rene ee A bij fan ij Dan De ooft; pDe ie
J zl ippen afloopen/wel halk wegen in't gat/recht bupten de klippen ilt mec laegh
J Beg” als vijk ofkte les voct water / maer met hoogh waterilt daer diep
J |,Riemulenbeoolten Joughol lepdt Bungarvans haven/ tullchen bepden lepdt
t | Putter Daer beooften ltaet een hooge lwarte tooren genaemt Ardimoze/ Ardirort
i
u u fz el dzie mplenin zee mach lien/ daér nekkens18 een Bap en goede reede voor
_ | WUlicke winden op leven okte acht vadem.
|qhyſendeurloopen-ltreckt noordnoordwelt in/binnenilt Diep genoegh. Het ltedeken
m juſarvan lepdc op de weltkant van de haven. Van Dungarvan tot Waterkoorr
J | lksmulen.
H ug Quijn / dat lteeckt met dzie uptmuntende heuvelen verre boven alle an-
. MI Iden Daer ontrent upt / men mach van daer over weder zpden langhs een
_ peel ban De zupdkuſt van Perlandt inzee ſien. . ;
_ l ben Dat gheberchte noozdnoordwelt van hem heekt/ endaer op aenfeplt / Coo
| lh men recht voor Dungarvan allmen’t noorden van hem beeft/en Daer op an
hy lervaltmen voor Jochul/ noozdnoozdoolt verbaltmen boor Kurek / maer all:
Van'tghety enloopen der firoomen. G
| . lazy: zupdluſten ban Perlandt maeckt , zupdweſte en noozdooſte M: fict i i
u | tte tr f r ! ENE EN VA de u:
s weten een ooſt ten noorden en weſt ten | 't lande ooſtnoozdooſt en de ebbe weſtzupda
3 Maer een fuck bupten lane ín zee een | weſt,
Streckinghen encourſſen.
ä | Vt shoot: oſte C.de Deel tot De haben | Van Uurck tot Waterfoojt ſtreclit de kuf
ina SDE coc Moog en ooft De Deo Loe ENTER EDE SUD
j , Oldhooft ofte €. de Veel tot uch .: C “ble
ſ1 Rtenooſten — M . U F:
M. | Hoochtett. 22
IN ooonsotenen — 77 srgrähen 28 minuten
,
| | []! beet, 3 Boeck. "fp Hoe

van Olcdhookt tot Waterkoort. Sf -
| „Vungarvan is een enghe tphaven / is voor in de mondt bol klippen En Galt met Dunga:
hy] water d)oogh/ men moet met het hooghlte water daer incomen en tullchen de van.
] | gens Dungarvban noordnoordwelt te landewaert in lepdt het geberchtevm
th 8/ datmen noemt het hooghe geberchte van Dungarvan ofte Cap De Quijn C. Qu
. |
. | ! je noozdwelt van hem [et en Daer op an (ple comtmen vecht 0007 Warterkootne


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.