Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
KE | f X Hoofiſtuck. De Zuydkult van Yerlandt, van 
Mr, ID. Oldhooft tot Waterfoort, 
W. ; 
Z GY Adhookt okt C.de Velho(bp d’ Engelſchen Oldhed genoemde 
Nae boeck Die verve bupten Het ander landt met een (malle Breet dt 
IVA |; îeeckt/op 't upterlte zupdepnde hooch en ſchoz/ alimen bp ./ 
bi AB JF 13 langbs romt upten oolten okte welten en die eerlt ghewatt W. 
NB 7) #3 (chnt Het een Eplandt te zin/op 't hooghe ltaet een vervallen en 
URE eel met drie toozens / daer van is de middellte dehoochlît. t 
 
 
IMI | Z We E- beyde zyden van dele uptlteeckenden hoeck machmen (etten! 
mum diep okt dzoogh alkmen wil. ; . uhzi 
MI | Ontrent anderhalf mijl noozDen ten oolten ban dien hôeck lepdt de havenb f 
| Kinja. Linſael / ltreckende noordnoordoolt in / men mach daer midswaters tullchet picht 
| : landeninzeplen/daer en zijn gren vuplen vooznochin’t gat/daneen blinde yy! F 
"NMH A tt ßiet upvenrnernverwi 
!. | | boeck van De haven / ſoo machmendie klip niet beleplen. Ontrent een halk u 
M| . euer ee t ecugienvervat 
LI De ae DE DW B Vor oo [Oo 
| | | | | | ; belichtte ofte rc. hour fiene! nn den voozlz hoeck / (oo langhe EO 
INM Het voorlz vervallen kalteelcomt bupten den bunnenſte oolthoeck-loo loopt 
IN NG bunten heen/dan voot mids waters bp De ooltwal langs. Recht voozbhp het 
 
yootls 
 
|! vervallen kaſteel lept een kalteel aen de weltzvde opeen hoeck/daer loopc eenblſ '! 
| | | | | _ af/Diemoetmen (cgouwen / en Daer te neffens Dicht langhs de ooft wal Geen che 
IM katteel om welttwaert op nae de Kap van Kinfael/ Daer voo} machmen (etten OE 0 
| | I | | : oft neghen vadem/en vooz alle winden be»ſchur legghen. De ltadt Uinſael let ch 
| Ö u -- wepn:ch Daer benoozden in een inwick met weecke modderige grondt/die met | 
IMI water een ltuck weeghs droogh valc. = a „endet! 
MI. eeen ck emendat pen ane a Be | 
| | | | Kurek. mj zoog verre van den anderen/ Dat zijn leer kennelicke tenckens om 
ee hunentst ut cu tzcedeutrctnccruntre kf. 
| Eb momenten Sega en 
" lepydteen ander hoeck met een vervallenkalteel/daer oock een vlackte aftrek! en | 
benoorden looptmen om nae zurck. Binnendat kalteel lendt eentphavenken! nde 
zandtbap. Binnen de haven lepdt een Eplandt daermen rondom >eplen / ens 
zupydzyde reede mach maken. T is in dele haven van lzurck met laegh wattr 
| EN Den sof boeck ſkaet een vervallen Kateel op t laeghe latdt/ a 
wat meer om oolteen vierkante toozenin een valep. Cen mÿl beoolten t gat [? gptl 
toozen op een hooghe hoeck dicht aen De waterkant / met thien ofc ewaelt %,, 
hupskens daer by. Noch een mÿl oolteljcker netkeng een llechten hoeck (De 
ECLESCESES ep ar De DO 
"M Fotton Er mylen beoolten neck haben lepdt een Eplandc gheheeten Cotton il! ! ik 
m CG OG G H 
II Jeochul. rv owe. frre. tyhaven daermen met hoogh water bp A 
| lanDt in moet / Greckt noozdwelennoozdtwelttennoozdenin, De welizpDe! 
fandtitrandt heel tot het Gedeken toe, Ontrent cen mijl zupben ten weten en NE eers 
ten oolten van t gat ban Joughol ver»ſchepden / lepdt een Eplandeken oe 
(tm! 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.