j tulléhenAMefanhed en Oldhookt. : 17 I
q hu de Heren genoemt Can Donedodp / daer nefkens aen de welkzvde is een goede Can o | |
[ Vibengeheeten Klandoze. Om daer in te zeplen moetmen dicht bp Dat voor»ſz lande nedodp.
| ! be ooltzude langhs loopen / om een rpe klippen te ſchouwen die aen de weltzpyde Ando
KO eneen lkuck nae de ooltwal coe ltreckt/daer binnen comende letmen vooz een
| alteelop vijk/les oft levenvadem, I
ſ!
| ' Van'tghety enloopen der ſtroomen. :
Canael bupten landt een noordooſte et zupbe
w.. C. Cleare bp Het landt bale ds
Ge €
| AEn Mezanhed / E. de Cleare ende kuſten
; .. daer beooſten maeckt hooch water een weſt-
lizdweſte en ooftnoezdoofte Maen, Binnen
d oft aDeng en Gaten een ſtreeck later; te weten
| tennoorden en weſt cen zupden, Maerin’r

Gronden en diepten.
Eee enn
J ſ m. | dem / op vijfendertich vadem iſmen niet berrs
ſ an €. Cleave ooftwaert tot Waterfoozt | bupten lane/ en comt daerom Perlant hp nachs
[ | ment lanc ſien op vyfenveercich vadem.

niet nader alg op beertich baden,
| M Streckinghen en kourſſen.
\ hi wet ple
ee
f [r Merſanhed tot C. de Cleare ooſt ten
a Wen 5 mplen.
u Van C. Cleare tot Uirockhaven noozd-
|: AnC.deClearetot &ngelants epndt zupd- ooſt
yſOſtenooſen ~ —— 40 wplen. Van C. de Cleare kot C. de tui
C. de Cleare toc de Sozrels zupd- | den * . w 't 30 pl
M. Hoochten.
[ Ee oe Goceva ee gjigraden 1.2 minuten.


f
j.
6
ki ba
G:
] .
P J
| [
..
M
H! 1 :
P w!
m... :
_
.

j 3 deel, 3 Boeck, E z Joe

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.