Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

tuſſchen de Blaſques en Meſanhed. E ' 6 I | 
tutt dndex/en metlaegh water boven leggen/diealleen heektmen daer te ſchouwen/ J’ 
| hen macher aen bepde zvden bp om. Wat veerder in de boche ltaer noch een 
I telgheheeten Out-kalteel van daer machmen voozt benoozden Great-ille ofce Dn 
. Eplant van Bierhaven langs zeplen en comen Daer bevolen vpt De Bantren, rel: 
A hg odere benoorden bat EGplandt is rupm/wijt en ſchoon / derthien/twaelk en thieri 
hy diep. De oolthoeck van t Eplandt is een ſpitſe ſcherpe hoeck en heel vuyl/ 
loopt een Geenrif af / daer van kommighe klppen onder / en Clommighe boven 
H har legghen/ oock met het laeghlte water/ maer de zyde van 't vaſte landc is zu- 
| uz tnſchoon, In dit gat legghhen noch twee groote kiüippen / Hoogh boven water/ 
| gr rondom ſchoon / men mach tullchen die kippen okce daer bezupden / tuſſchen 
| b t voorſz lteenrik/sock daer benoorden langs, tulſchen die en 't vate lant deutz 
| an 100 int incomen alg uptfeplen / Daer en ig níet bp Dat hinderen can oft men 
;1 „Dan Bierhaven tot de noordhoeck van ~ SEplandt Widdp ltreckt de Bantrepn Be wit: 
| 0009 ennoozdoolt cen ooften vijf ofte les mplen. PRetfens het Eplandt van B. 
j hy Dalen midden int bâerwater ilt diep veertith) / ſesendertich en dertich vadem/ 
| jeh het Enlandt vijkthien lelthien vadem/ maer veerder in teghen het Eplandt de | | 
  
 
 
ip wert het weder twintich en vijfentwintich badem Diep. MBen mach aen ben: 
| tj pden ban het Eplandt WiDDp (Dat ontrent een mijl langh ig) om loopen / maer 
dg : | 
KE zu ofte beoolten om te leplen / mach men bzp dicht by dé noord | 
tn hoek om loopen/maer zen wepnich om den hoeck loopt een vupl (teentif af/ | 
t (pn mufquet ſchoot van de wal.dat met hooch water onder en u:! be! 
| Ben voer teen Bm ien voeg hoek (eggen tue depne Eplanbekeng 
ts bet groote /men mach aen bepde 3pben/ofte Daer binnen ofte daer bunten by 
 hijoben/nae een wit Edelmans-hups op t valte landt en letten t dacr nekkens op 
| lh bier oft Vijf vadem, (oo diep ofte D200gh allmen wil / nae datmen nae ofte beet 
fte wal wil legghen/ ‘tis daer al ſchoone grondt. MIC | 
I Ine bezupden Widdp wil om zeplen/dient daer wel bedzeven te welen / 't is tul- en H 
Ü te iddp enhet landt daer bezupdentoc izt u; ne) 0 widdu 
| J | mmige y. “ wur tou ele y § f 
lit udende Widdp op 't valtelandt lepdt een Liloolter ofte Abdpe/ bp de Yeren | 
bje bby Ghenoemt/daer neffeng is de gemeende reede/en [cer goede ZONDE op vier/ | ' 
Inte és vadem/nae datmen van lande lepde/ daer benoozden lepdt een Eplandes 
tun de iden »loolaegh/ dat de zee bp ſpeinghſtroom daer overloopt / en dat in | 
geen clepne mijl beooltende Abbp lepdt een Stedeken op een Ribierken geheeten 
ben Daer machmen met hoogh water mette boot op varen/ maer met laegh Valgokbt | 
Cen fh: DV ROTI van de oolthoeéck van de Widdp lept cen haben üüangtch. | 
en Langerk / allmen vande voorlz hoeck daer nae toe zeplt onemoetrmenten jagen. 
Wecht in Dat baerwater een groote Klip Daermen aen bepde zvdenmach om | 
? he geh daer bunten omilt belt. Aende huren! oe 1 y ei mal 
eene so oben mg wanen De nnie Eenden |" 
Mt ar binnen vooz aen lktuerboozts-zyde leggen lommighe vuplen/die met laegh IMI 
th. kn (pzinck&room boben comen/Dit moetmen (chouwen/anders lt daer binnen . 
ih goede (etten en goede grondt / Daer is niet meer Dat Hinderen mark! oft men 
PERS Se mesi I ZN 
 
een by het Eplandt de Widdp is / ontrent midden inde Bap/ daer machmen || 
üt beuten het Eplandt Bierhaven aen de weltzude vande Bapniet lien/ om MIE 
ewegen heen loo wektelijck ontvalt. | 
 
Van 
 
  
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.