Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

u pia m- huthodtt ontrent (es mplen ban C. Doz»ep lepdt den hoeck Melanhed mii 
. okt / daercullchen gaec cen groote Bap okce Rivier te landewaert in' 
[ gta 
. Bul!ttsse Bupten de C. Darl»epligghen drie groote Kklippen/ de bupcenlte okce wettelij} 
 
_ Bav. Hentrie / een groote mijl Daer beoolten een ander gheheeten Dingle ofte Dinglt 
. Daten. pant Eplant moermen Wat af wijcken;die is bupl en recht U2p wat veer af. Dt! 
C. Do!ſen C. Dorlep is een Eplandt daermen achter zeplen en reede maken mach. ® 
prep: beeten Schacpshead ofte Scharpshooft. Tullchendie twee hoecké gaet een gröu.; 
 
2 VIII Hoofiftuck. De Cuíten van Mounfter tuflchen de 
Blafques en Mefanhed. 
EYE DE ofte es mplen bezupden de Bla gues legghen dzíe groote kli 
lings ofte 2R\ L I2 penghenaemt de Sklllings/ de oolteli;cklte ontrent een mijl/el dt 
weltelÿcl;lte twee mpl-n bupten landt / allmen upten zupden t? 
Sello. OS 
I mende die eerlt ghewaer wert/vertoonen die als zeplen van Scl ] | 
SDA Wa Ies ven Tullchen Die Skillings ende Blalgues gact cen groote WID 
R); z15:k ip te landewaert in/ ghenacimmc Dingle-bap / met vtt- 
Dingle Onrrent andere gs end van Blaſ»ſques lepdt een havengeheeten dt 
 
 
Coch, die ltreckt noozden ten welten in. Aen de welthoeck lept een klipgeheeten? 
De Eron. Trouw is rondom »choon, loo datimen aen bepde 3pden ban die klip mach omleple!l | 
londer hinder/met hooch water bp »ſpringhltroom bloent Die effen onder, Dele hal! | 
par En r Hbiugh legghen verſchepden noordoolt ten noozden en zu? 
Noofkdoolt van de Skillings okt Hkellocx / zuudoolt vande Sondt van Blal 
: ques / en zupden ten ooſten van de Dentrie lpt een haben aen t ooltepnde vat 
Degen Cplandt DBalentia/gheheeten Begenij/die (treckt ooltzupdoolt in/ bp den oolthorl! 
lepdt oock een blinde klip aen de zude van 't Eplandt / daermen hem voor wach! 
moet. Allmen binnen ’t gat comt/moetmen ooft ten noozden nae dereede isopen/d! 
is teghen over een root klik dat aen de zupdzpde lepdt. z ; 
De Skillings en De Caep Dolen liggen ver»ſchepden noozdwelt en zupdoolt pit 
ofc les mplen/daer tullchen gaet oock ten groote wpde Doert noozdsalt in/ datt pel 
Eplanden Pabeng en zeeden in leggen. 
Daer ín te loopen uaten zupDen moetmen de soltznde(dat is de zude van c valte 
ODE is vupl/ en loopen bp de zpde van t Eplandt langs tot daer achter!" 
ter Heet de Bul/de middellte de Üioe/ en d’ ander het Kkalf/ die zÿn rondom ſchoon/ j 
Datmen daer rondom tudchen deur mach »eplen onder »chzomen/däeren ig nicl" 
binderen mach oft men cant fien, oft 
j Kaele vertcht eg 31 7 boeck geheeten dzie gated) 
* Daer op GaenDzie plompe toozenkeng/Dan men kanfe qualijck fien;cen 39 Darmen Y 
dicht by landr is. Noch een groote miÿl noordelijcker lepdt een malle upchoeck 0 
wyde Bapingheheeten Donnames Bap/daer en is niec te doen nochteh 
‘tig een bequame plaets om (chepen te berghen/ober al met goede anckergrondt-,, 
Bearhavr Van HchepC>hid tot Bierhaven is de cours noozden ten welten ofte wel (00 wt e 
lÿck ontrent twee mplen / die gaet tullchen een Eplandt aen de ooltzpde en to 
landt nae De €. Dolen aen de weltzydein / is antrent cen mulguet (hoof Wi et 
voorlz Eplandt aen d’ ooltzyde heet Great-ile (datis/groot Eplandt)ofc het EV 
ban Bearhaben/ ís ontrent anderhalf mijl langi. Om daer in te leplen mort 
midswaters in loopen/vooz aen in de haven ilk fchoon (onder buplen/ binnen con 1/ 
de/ltaet aen bagboorr zyde een vervallen Kalteelken / daer voozbplegghen eweis 
vierkens dicht aen malcander / tuſſchen die Rivierkens ltaen ſommighe pik e 
Leeden . hupskens. ann indie vstth Livierkens »eplen/zin diep genoeg 
noch wel Ce in/ t er over al go In gote Ge gal ben e | 
die voo;»ſz Kivierkeng leggen (ommighe klippen ontrent midswaterg/die met ec: | 
 
   
    
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.