I ooſtnoo-dooſte en weſtzupdweſte Maen. | en zupdweſte Maen, : |
pan Stinehed tot de Bäp banGallowap Van Suinerick tot de Blaſques ;
| 20 ijl
Van Lupishooft tot Hmerick zupdweſt ques zupdweſt tenzupdhen iur.
“ DeRibics bat Gallowa lepbtop . . H

28 De Weſtkult van Yerlandt.
daer door lichtelÿck verkent. Menmachdie twaelf/ veerthien en kComtijdts feae
mplen weeghs in zee (ien/nae dattet claer weder id, |
Dzie mplen weltzupdwelt van Smerick/een wepnich van ’t landt af/ leggen hit
oft vk Eplanden/ hooghe rondebergen en klippen/geheeten de Blaſques,metlot!
mige rudlenen cleyne Eplandekens daer bp. De Böer tullchen die en c valteland!
Heet de Sondt van Blalques/lreckc mmeelt noo!dWelt en zupdoolt deur. Die omw
noozd wil welen/ mach aen de zupdzyde voor de Sondt letten voor weltelÿcket"
noordelÿcke winden/en op geenlaegher wal belet Werden : wanc ſoo die windc u
. .dolten loopt / machmien oke deur de Sondt okcé bupten de Blalques om loopt
_ loopt>ense twelten oktedaer bezunden/machmen door de Hondt loopenenzinre!!
vorderen. Gaerloopt een ſtercke ſtroom deut Too ban vloet als van Ebbe / d .
… moemen gifingh opmaken, © . sa
| C EEE EE
Hooch watereen [ars bupten aen landt tn zee eenmotre
' tie t
_ Strectnghenencoutſeen.
fj?
Nalle deſe habens maeckt
Van de Bap ban Galloway tot Luptshogse | "Van Sloof ans
R Y noppeerk ban Lemrichaven zupdzupd- | weſten. ---.
9 Oft 10 mplen, | Van de Bap van Gallowap cot Î
s oft s mplen
Hag 4 ..

.li d r wt U LS f

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.