q e 0

48
: Znuydwelt ende Noordoolt.
ur. mi."t J mſterdam/ motterdam; Vallen van
o'Dozt | Zievickzee. Doo troomen
-48[Nienkaſteel. In Kobben-|op de felve
z6[hoofts Bap. Boot de Teſeſltreecke.
2
1
3-
3
+ 4 en Hartepol. Buupten de
7-
7
da.
\ ' O
2


6 . Dlaemſche Bancken. In Dan C.De
TE A nrERES zo Ae: DIGD r
| “36 mentiers beng ! iültaets / Door 't
en iS Ee |
ty
fr2|12-36/van Bisſcapen / Galifsien / iziſcaſſen
13 1-24 Pozrugar! ere: gpu
" z'; TOE Boeckenes ende Kamen.
| Otkeneſſe. In Ditlant ens
de Faperhil. :
1
3
4
s
$
Ne welt ende Ooftnoordooft,
Dan Teffel tot De Hoofden Vallen van
'da. ur. .
t ol inde vaerwegh.


Kort onderwijs inde
Zuydweft ten weftenende Noordooft ten Ooftetis
daiur mi Toffchen De Boofden ende Vallen van
3-45 De Mafe. Tot Kotwan en: froomen
In de Sotreis. Voor S. op. de lelve
Matheus hoec. In Briſt ou ltreeck.
ende Claeſoupnen. JN De
Voert tuſſchen Hepfsant. ]BäStruy-
Do: Den Gos. Tot S. ſaert tor
8-33 Marten. Booz Kocheile. Diepen. |
Doo: Hzoutwa ge. Tot Kop: Dan He:
ane in De Migiere van Boz: art rot
|G outſtert.|
Ban C. di

Binnen de gaten aen de
kuſten van Spangien/Por- Clara tot |
tugael Galiſſien/ de zupd- Londep.
zpde van Bretaignen/Gaſ:
coignen/ ende de weſtkuſte
van Prulant.


ü Wer ken Zuyden ende Ooft ren Noor; tz Booz De Bommer. .. ee - Jn Totbap en Dore.
z z sch eg cac tuns ' DD s Jn Pio mupen en Batvijc.
; 74: Zn Dael mupen: "[Bazchfleur ; 8-27[JIn de Zee van Galles.
5| s-zo In ‘e Mupuſhole. ze Be Bzee- | 5 9-15 Jn Daelmupen,
Re Ee Wuls E
| § 10-546en. Tuſſchen Garnzee en- Cra r guet! | sſ1r-39] gel. '
9/11-42/de SeptJfles in ’t vaerwa- tes. Cuſfchen] | 9 12-27 Teghens Londep
ro[12-30 ker. Jn de Bzeeſone. ſLondep en de ro 1-15 Boo: Lint in En y
ſr1| 1-x8[Buuten de Four. Aen ale di roe 2390 alle Havenen op deſtande
|>) 2-0 6|[Zupdkuſten van Pelandt /\Bän de Soz- | 12) 2- zupdkujte van pPzelant. ſwiche.
ee EE
5! 430 Claro, A
l; g-; Welt t: Ool. EE l. Welt ren Noorden ende Ooltten Zu
Tz. tz
15' 6- 0
©
2 136 Boot Hambozgh. ftreeck,
3| 8-24 Voor Bremen.
4 9-12 Doet > füsrſdtep ofte . [Dan de
6
ß

; |Kiſcaſſen
6110-48 Tot hun.
Zrx-36 Tot Blackney ende wels. fleur.
12:24 Door Antwerpen. Dan En-

) to :27 B ; Corcalla es S. Mala. eunde tot |
Ee Sai tagt: ſüezart. |
> +:1 Cansel. 53 Ta


8 1|Cu}chen Fawück ende
Da men inde Ca-
Tot Briſtou aen De Kan.
Voor S. Nicolaes ende
Podeſſemke.
Tot Wepmupen aen De
tot Berch:
VO OON OR h u N m O ?
9| 1-12 Ter Goes. gelandtg- | -FE ~~

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.