Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

cuffchen C.de Telling ew'Slitehobft. bg: 
_ | Ve Stakes ban Brodhaven zünuptklippen/ legghende noo;zdwaerteenmil ofr 2:37; || JI 
" edge zee ban den hoeck benoozden Brodhaven. et 
Y oefe Breedhavenltreckt zupden Onion Jn ft RT Die 
| linen de ;) dee moetmen aen bagboozt laten / en loopen Her uf ten zeen 
| ge groote mijl bewelten Brodl;aven lepdt nach een upthoeck zupdwelt van de 
[ takes verlchenden.Vandaer ltreckt de kult na Blackrock zundzupdwelt. Black- Blucrsck; | | | | | 
HEI | 
# NY j i en groote Hooghe (arte votfe/met neer ander klippen Daer bp/lept van Den 
| in Be lepe zupdzupdwelt ontrent vyk mplen / en ontrent cen mijl noozD welt 
| nthoeck Ackelhid. een Eplant/ met een Ackelhid: 
| pela ig een hoeck b1 Boogh Doet Hem op ban verre als 
| Noatezgel/daer aen ig Die keer kennelÿck. Binnen dien hoeck leggen noch twee upr 
kl gun tende hooghe bergen/diemen benefkens den hoeck voo! al et ander landt upter 
J kerl liet / oo dat den hoeck hem eerlt op doet als drie Eplanden. Men mach 
| ku chen Ackethid en Blackrock deur zeplen / upten zupden comendelaecmen Ac: 
| m hid Aen Auerboozt/en Blackroc met De klippen Daer bp aen bagboozt t zeewaert/ 
1 hee noordnogydoolt en noorden ten oolten tullchen bepden deur nae den hoeck 
I pDtodhaven/ 't is daer rupm en wyt. : . 
| Rec enoozden en broolten Ackelhid leggen verkchepden habens datr goede reede is. 
Ih It benoozden Ackelhid machmen ooltwaert inloopen / tuſſchen het laeghe lande 
| nennen aen bagboozr / ent hooghe landt van Ackelhid aen »liuerboort / cot 
À u îer achter/en ſecten op ſevenatht vadem/voor alle winden verſkhut/,men mach 
Pu: wedernoozdwaert/okt achter het lande van Ackelid om/zupdwaert weder 
é 5 § I omen. : : ; . 
I h! Ackelhid toe Slpnehed ofcre Slpnehookt(by het varende vole Twaelk-pen- Shut: 
1 iu Thenoemt / om dat het landt hem op-doet aen cwaelkrondeheuvelkens) 1s de Cwaelf- 
; the zuuden ten oolten thien mplen/daertulkchenleggen noch drie Eplanden vooz yenninctt; 
| th!dote Inwijck / het noordelijcklte okce naelte aen Ackelhid heet Clere/ dat heekt 
h, ye berghaen t noordepnd heel ltepl/ enaen'tzupdepmd ilt vlack nedergaen- 
/ ihre kt twe: de okte mddellte hett Boche/daer binnen is eenreede/1001 die om zund 
. !ktewelen/daermen ſeiten mach op vier vadem. Hetzupdeliclte heecde Horle, 
le.llehen Ackeltnd en Cwaelk-penninck [ent te landewaert ineen (eer Hooge DES rig 
f tach ÖDuvckerbzoodt/gheheeten H.PatrixHil/okte bp ſommighe Don Partrix/die gj. 
ii poe verreinz e lien/ en vertiert langh achter het Voozlandt aen de zee/ allmèt 
| ae oft zupdwaert langhs die kult »eplt. : § 5 
I Van'tghety enloopen der ftroomen. 
 
 
n It beo boorfs Dabens en gaten ed weſte Maen/b té en belzuſt in zre von zp 
AS ooſtnoo;dooſte en weſtzupd- | weſte en noozooſte Maen, . 
[ A _ Steckinghenenkourſſen. 
; | ' Y y T. de Telin ofte Tellinheb tot ilbeg | Van Blathroéli tot Ackelhid zupdooſt eit 
| ua Ê de Tin tor de oes Ven "Pan Uckelhtd tot Hiinehoofr ofte Twaelf. 
[ üg oee ban Uzädhavrn tot Black Vr rr Biacikrocé oe Rakol nootden terms 
j dweſt .. .. gz mplen, ——— 45 mp 
Hor 
k Vu : 
a 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.