een
| IB dehaven van Longhfoil rnaeckt vol zee
j

In . tr: van Bandhaven tot Tellinghead, . : se är
tnôth een Bap/daermen anckeren mach / Doch De gront Tet niet heel ſchoon/
u ens een Half mijl unten landt lepdt eenrpe klippen/die met hooch water
ec laegh water bovenleggen/men mach (allmen niet beter mach)tudchen
len clandt deurioopen/maer daerbuptenomiltrumnlt enſeccket. ...
Welinoozdwelt ontrenc twee mijlen van €. De Hoorn okce Hoomhid lend Het id,
Eulant Toze/ daer bezupden legghen drie Eplanden/ gheheeten d Eplanden van g§n pale:
Selene men mach bezupden Toze Jland te weten tulſchen J. Tze en d' plan: neffe
ban Balenelfe oock binnen De klippen Deur zeplen. Ss
pede Toprijg ofte Eplant Tote tar de Eplanden ban Aran Ís De cours SD ida
! ten zupden les ofte leben mplen. Daer tullchen bepden niet verre van het Ep- vanAran.
ludt Aran leggen ſommige hooghe klippen t zéewaert [chupns neder gaende/ ghe- . .cr
lemt de Scâecx van Aran. Langs al die kult tullchen Vooznhid en d Eplanden Aran,
| lanätranig over al goede anckergrondt.
d Om achter De Eplanden van Aran te (etten comende upt dén nôozden/so ldopt bp
bu Iroote Eplandt langhs/dac latende aen lktuerbosórt/tor dat ghp daer binnenzyt/
jlkt danzundweltwaert op en lectet aende zupDooltznde/darr is de Tere. Men
iich dock in de eplanden daer tegen over nas 't valte landt tot verſchepden plaetſen
| G ven boo; alle winden belchut legghen: A
h Þ denoozdwelthoeck van Perlandt/een goet Guck te landewaert in/lept een leer
de ie bergh/van kfatſoen bp nae als een Supckerbzoot,/ die wertimen bpclaer we;
u
tee door alle andere landen eerſt ghewaer/wel eben mplen in zee'als dienbergh oo
zupden vanulepdt/en dandaer opaenzeplc/ghp lule niet millen recht op‘ groot
Ulaude Arantevervallen. gi rt il] id
® an het Gplandt Aran tot den hoeck Tellinghed / bp De Been genoemt €. De ff dt Tel:
logi, is de cours zupdzupdwelt les okt even mplen. Twee ofc dzie mplen be- Ceiling:
"den C.de Telling okt Tellinlept een Eplant gheheeten fiatglene bozne. hed.
Van tghety enloöpen der firootnen:
ende Eplandé Enéſterhülen in Schaepſ-
!; maeckit vol zee een ooſteen weſte Maeni; ;
[ ten zupden / en weſt ten noozDen )
e Dloet comt daer upten weſten,
ad vloer come daes upten weſten en
. Streckinghen defer Cuſten. &
Dn agg tot d’ Eplanden Eneſterhul; Van C. de Hoorti ofteHoozthid tot b >t:
tuen Eneſtechul cot tong: BE B, ly T; Eplane Cope tot d' planden tis
EUD tot Schachelaben Ba Elm an Aran En
h. | Hoochten. ea Sigi
mE. M :


rt uf
3 deel, 3 Boeck, vd ge


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.