8 [T 1119665 Y
Koultder Zee-vaert. 47
1 Exempel,
Acht daghen nae dat de Maen nieu ofte bol ig begheer ick te
dſtetor Embden , Enchupſenen ite plaetfen (Daer cen noorden ende zupden Maen bol
3ee maeckt) Hooch water maeckt. Jcli oeck onder de ſtreeck ban noorden endezupden in de ecrſte
tolomme den 8 dach / vinde daer nefseng in de tweede 6 uren 24 minuten. Opdien dagh dan ſal
e Maence s urengn 24 minucen noorden en zupden komen, en op alſulcke plaerſen hoogh warcr
weten wanneer die supden Komt,
t Ghetpe verachtert alle daghen 48 minuten/datis vier bijfde deelbancenure/»og-
fen dan weet op wat ure de nieuwe ofte volle WMaen op eenige plaecſe vol zee maecc/
9oreeckentmen van die tjdt ak alle daghe vier vijkde Deelen van een ure later / en bine
loo de rechte tijde van't Hoogh water.
3 Exempel.
Alg de Maen nieuoſte vol is, foo iſt tot Anmſterdam;, Rotterdam (ende ober al daer een zupd-
Wefte ende noordooſte Maen bol 3ce maecht)te Dzie uren boogh water/een Dagi nae De nieuwe ofte
bolle aen te z uren 48 minuten. Twee daghen daernaete 4 uren en 36 minuten, en vierda-
en nae de nieuwe ofte volle Maen te ſes uren 12 minuten.
Tafelen vande Waterghetyden.


Zuyden ende Noorden, Zuydzuydwelt ende Noördnoordooft;
a an f ::: 3 L
§ [:: Aen de Jutſche Eplatiden. | jd: 1-1 ts je Onder Beplighelandt. sE
. V h Voor de Heber, Epder ende op de lelve 218 Door De Maes e Goeree. ; opde ſelve
[ZZ Dee ee wen ktide üreeck. 34 men ore A [Eee
+ ;;? ee Doorn en Becht Xen z Van de z:: De Wielingheq. Aen de Dan Ga.
+ ole de kuſten van Blaende: Neſſe tot 530 Zeenfe Kuften. Booz De les roc
ox +48 ven, Aew’t Doozlandt. Beunen. 6-18 Ceemfe ban Tonden, |Beunen.
EL B 7:3In Büpns op vr verde.
EE Bien gtrg pan 1:19:32 et Water Wel wicht.
4 $48| tag van Blanckaert. 1110-18 Bupten Calis ende Swaxr.
|rz/,2736|Tot Olfertſnes. 12/11- 6) tenes. Jn Blaver..
| [ii 243 de Condaet. , 13/1 1-54/Boelijn sen ‘t landt,
| | ge Jaubliter op de Heede. | 14 fi

I fle ur. mi,
i n] c Ln PN TL W JE.
Zuyden ten weften ende Noorden ten Ooftens
Vallen y.

[r33) do ij at
. > Maes hinnen. ſtrceck. Bupten Fontenay.
3-57 Ter Beer binnen ; 439 Bupten Blavet
4-45 Beffen inghen : ' pe: Berit
5-33 In 's Veveſter in Zee. nen 5| 6-15Voot de Wielinghe,
621 Tot Wincrelzee c el Z. Veri ötäücſe.
s) 5.;2 In Garnzee. Eltapels
ts; as | s) 5-37

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.