k. W E G Ä T .I I 3 I U z M V
. . h T R . Z- § : . § j af -
© D. = J 5 > T E S.
. . frre .
is . A sd . ie it. K 7 z . Li
5 L TE TE E 26 ~| WE SLE TE ree ee dE EE,
£ sz .- § == . F . 22 E : ut: Z. - :; 2. >> “ü r -
TA set E p. Z. EE L >> . . Ä E E F >53] s
'» C. - - == = EN 7-5 A ie . gz; ;; : t

— r ~
Gj
hoeck iſt aen beyde zyden goedt ſetten op thien
Onder de noord
nu is.

:? langhszeylt een mil buyten lande/ en dat de noordelijckſte en laeghe hoeck noordooſt/ en de zuydelijckſte
Dusvetthoont den hoeck van Schotlandt/teghen over de Bay van Knocfergus/ ghenaemt de Mul van Galloway/alſtmen daer by
? . ps F E LEE T I W
LL EERUW DD W V Ad IU DWG
" pee . s >
oft tvaelf vader voor zuydelijcke en ooſtelijcke winden,
_ huydooſtva
cullchen Strangfoort en Ban dave.
Streckinghen en courſſen. |
49
— z; mplen. | Van Oldlliet tot de Rachleens binnen ds
— s oft 6 mplen.
zt jede Coopmans Gplanden tot denoord- | Mepden deur n n.w.
Uutwäatt; g-
î 1 3 p
Île leggende voe
ft Glaske/
oert van Dunbriton o
doet hem aldus op.
' EE Commer-i
ylandt Arren/
mijl daex
af sijnde,
vertoont aldus twee
# Het Eylandt Lammalash oft Latttte-iſle
aen de ooſtzyde van 't €
00te Inwijck van
> toontalueen.
cHunbritonven.
HetEylande Elzeeinde
: 's
Van de Rachleens tot SkeresPortrush
~ ; mplen.
Duspverthoont de C.Catttyr/als die noordweſt ten weſten ontrent

ſeven mijlen pan u is.
aa
wi e es
" VEE Noozrdrock en Zupdrock tot de | Een mijldaer benoozden lepdt de haben ban
oge s oft Coopmang Eplandennoord- | Oldfliec.
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.