Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

Comtner- ; Poozdentenoolten en noordnoordoolt twee groote mplen van Lammek 
iſle. 
Baunef- 
z Ellee ak comc/ofte van bezupden nae dat Gplandt toe.:Coo wortmen aen 
mie na welt ten noozden tot bp den hoeck van 't Eplandt dat bewelten ban uisg/ EN 
. tn/ enlaethet Eplandt een groote Kabels lengde aen bagboort ; fet valte la 
~ lkkuerboort moet ghp meer lſchonwen / omeen grootr rif dat daer ak (reckt! 
Eplandt tôe en wat noordwaert aen. Ten epnden dat rif comende,loopt da, | 
Glaſque 
teſepien. Heen noorden aen’te met ooltelÿcker/ ken laetlten noordoolt / loopt loo al bV 6 
«. landtlangs »londerdaer akte wijcken/ghp (ult niet millen voor de Voert vas 0d 
44 
Y. . 
he 
… owaelf ofte derthien vadem ' te weren tutten Dat Gplandt en het groote 
 
x 8 Dekuft van Schotlandt.: 
lchöon / dart tnachmen rondomeplen y enonder léctenvooz alle winden op hi!! 
ela 
„telen 
een Eplandt bp den hoeck van 't valte landt/ghenaemt Commer-ille/datr proof? 
tuſſchen dat Eplant en ‘tvalte lant machmen deurleplen in cen ſchoone Bap! ji! 
men voor alle winden beſchut lepde/en van daer voorzt nae Dunbziton okce dt ui 
van Glagkr zeplen. Dat voorſlz Eplandt Commer-ille lepdt van t Eplaudt 
ver»ſchepdenontrent noorden tenoolten. Tot kennille vandat CE plane li 
aen’t valt landt ontrent een groote mijl bezupden Dat Eplandt € ommer il G 
ban Beren. + 
Waer een groot Kafteel/ en noch een Kalteelken een goet Guck Daer Ge f 
ichn. 
op de waterkant / dat ktaet recht bezupden hct Eplandt Commer-ille/ okté 
Die Daer recht bevolen in Ctreckt. Op ‘t ſelve Eplant lkaer dock een Hiatteelket? ql 
aen’t water. Loopt tullchen het Eplandt enhet vaite landt ontrent WM:: 
 
ell! 
nae 't valtelandt toe in die Bap okte Voert / en lettet daer met u anche ie ! 
vadem/nekkens een lteenenhups met een Boogaerc daer bp/ ‘c lal dan ontret! Í 
baden Diep zijn achter u (chip en bertopt u Daer wel. ? V 
. Omupyxr de Voert van Commer-ille op te leplen nae Glagke / gaeteerlt ii! 
mt". 
te comen. Bpden Hoeck comenDe/loopt Daer by om-eerlt oalknoordoolt/ 
kenzupden-tenlaeclten ooltzupdoolt al bp het zupdlant langs/ ghp lult dan rei qui! 
GG WET eat ..,. Van tghety en loopen der firoomen. '» 
ves A Ende luſt ban PerlandebandeTupdro k ; tuſſchen Nerlandi en en ttt 
cen . 
avi. R qt | t rgatrent tpeekäbeliengde wap ooo es et” 
; é .'Eenznpden ten welten Maenmaecktalpaer het hooghlte water. 
voor upt een kalkeel aen 't zupdlandt ghewaer werden / Dicht op De wattrh 
twerbofshkens boomen op ’t Hooghe landt/ recht ooltzupdoolt van ’t kalk? ti 
dat voorlz kalteeltulCchen die twee bolCchen boomen; en leplt daer op gen' lo loi! 
recht hec dieplte van de kille langhs loopen / daeris vijf vadem mec hooch! ; yet 
vadem met laech water. Van de noszdwal ltreckt een groote dzoochteak! 
valt met heclaeghſte water d)oogh / daerom moetmen de noorzdwal schau pal 
dezupdwal langhs loopen. Daerlkaet eenwitachtich kalteel op de zup wal 
is de grondt hart/ daerom als ghp met u loot de hardichepdt gewaer Der ant 1 
tepcken dat ghp die doochten te nae comt / keplt oo al voozt opwaert nat het (alt 
ton/Daer lendt een Eplandeken aen de zupdwal/ datis met laegh water aen vijf ww 
rt. eM 
“; en Noozrdroch tot de Cooplandsilles maect HEW: tot de Pul van GAD Jg vl y 
i;: updooſte en nootdnoodweſte. yo toc aen t Eplandt zan / dhe ; 
ae a : upten 3upden en noozben MA 
ee Ee 
    
De “bloes come bars uptm weſhin / envale| march; 0 een spee ee ; 
suttzÜan 1; nua ho mdr Fo rr; tri Fit? ; Ett 
  
f racnsz ;106 \ſ unn ® 1o tlunlar a k mA 
mood 
af j . 
/ 
Tei" als.detweederde ju " 
z'! als: Derdepaerten bande noozDwal nae De zundwal ober de DOE en zn 
D (id) ; 
‘neffens beginnen de voorlz ſanden. In de Kille ilt lteeckgrondt-maer nat 
 
ze 
 
 
J 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.