Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
1ó De Zeekuften van Yerlandt, 
qualijck tuſſchen die Kippen ent baffe landt mach Deurleplen / oft men motl ;! 
uptnemende wel bedzeven zijn. Maer tulſchen dé Noo-dtock en Zupdzock eN | 
(chone woe Doert Deur! daermen tulpen Deur laberen / en tot veel plactſenlt | 
mach is over algoede klare ſandcgrondt,les/ levenen acht vadem diep. var 
Vanbeoolten de Zupdroack / na de Eplanden aen De oolthoeck van De BAV gut 
Uinockkergus / ghenaemt lioppen okte Koplandt Illes / (van onle Schippt! 
ch onee! 
Coopmans Eplanden) is de cours noorzdnoordwelt okte wel loo noozdelij uli! (oop! 
vijf mplen : want allinen van d’ooltzyde van die Gplandenzupdwaert zen Zp 
msn met cen zupdzupdoolte ganck rupm ghenoech bupten de Noozd en izlip- 
rocks heen. Daer tuilchen bepdenlegghen noch ver»ſchepden Splandekens! | ko- 
pen t:; bluten f daermen hem voor wachten moec / allmen nae bp die wa .. 
Coplädg De € oplands des ofte Coopmans Eplanden legahen ontrent een ens 
Jes. mijl ban landt / zÿn op de bupten zyde t’ zeewaert (coon / maer acnde binnen dE 
{oogen Daer (ommighe reven en buplen af/ midswaters Daer tulchen Dent iew zit 
Bap van ſes vademdiep, maer 't is belt daer bupten om te loopen, ten wacr voo! pematd 
BE oge on 0 Gape Bz fe en ee 
lÿciz / want met een zupdoolte ganck van die noordhoeck nae de voozlz Eplandt 
dat loopt dacr rupm bupten heen. ü 
De Bap van Unockergus is eengroote wpde Voert. Ontrent twee myltl' zj 
Bap untvaert / welt van de Coopmans Eplanden / 18 de reede voor Beno qr 
Daer is goede anckergrondt op drie en vierdehalfk vadem. Wat meer uptwat ot 
de noordhjocck / oock aende noor/dzpde van de Bap / ltaet een Uialtecl/ gyeh ; los 
WMuuvshils Kaltel/ daer nefkens 18 een landtbapken / daer 't leer goedt letten ol 
wel voor groote als klepne ſchepen/ voor noorden ennoordwelten windt/ !!! 
zupdweſlte windt maeckt op dele plaecſen »loberereede. € 
Recht benoozden de noordhoeck van de Bap van Knockkergus lepdttt" “jp 
Ttontw landeken / gheheeten Konw / van daer ltreckt de kult van Verlandt voott Vijen 
Eplaudt. noozdwelt ontrent leven ofte acht mplen tochet Eplandt Ragÿleens / datt tl jet 
yr i Mai- bendenlegghende neghen Matdes oft negen maechoen/ cen mijl bupren land dil 
wepnich boven water legghen / okte laeghe klippige Eplandekens / en 
klippen daer bn onder water/die nae 't nooznooydool loo veerupcltrecken/d jooptl 
. ke op cen groote mijl ofte anderhalf Daer niet en mach ghenaecken. Dat! ";;en 
eenighe killendeur die vuplen/daermenter noodt loude mogen deur leplen/"! qual 
î is met geradente onder»loecken allimen betermach. Nietseer langh geledt! hee 
cen man bn nacht onverkendt daerin/hplieper deur alleen op 't ghecicht va!! tand! 
ken en barnen des waters / en gheraeckter onbeſchadicht deur / maer nik alt td 
groot ghevaer. Die van het Faire Fozlandt akkomt, moet ten minltenzuV Ü. joo! 
oo!ten aen gaen om bupten die voo;ſz vuplen heen te loopen / van de weltz pat 
oock een lteertken klippen ak nae lande toe. Voozt ik Daer (hoon; oo DAF! [g oll 
binnen deur machzeplen / dan men mach die Mepden niet naerder komt g; 
trent ten halventullchen bepden / maer de kulte loo nae allmen wil, die i§ { 
‚ Blaer met veel bapen daermen 't over al letten mach-hier en daer legghen n;, gl 
I .. ghe klippen/maer al boven water/Daer ts niet Dat hinderen Kan; oft MEAT on 0! 
I Een groote mijl Benoozden De noordhoeck van de Bap van Umocker! ; 
ldbliee. halk mj zupdzuydwelt van de Mepyden lepteen haven geheeten Olavlitt: ie 
[H te Kennen/alfmen unten nooden cot; lietmen twee plompe tooznkens/ HEEF 
hoogher als het ander/ ghelÿck okcmen een »ſchip lach met Cepl en kock/ lo?" 
okt toplepls/die ltaen op de noozdzude van die Bap.Aendezupdhoeck | 
atmet" 
   
  
  
ou 
dat Epländeken Unie in t ghelicht krÿght! loopemen daer dicht bp om. : 
„ berkennen / men loopt Datr midtstwaters in. Maer alfnien wpten supD 
fiet noozdwaert tot Faire folandt 7 ilt Voogt een Beel (choone kult/ DAF Fl 
   
  
bp heen math »ſeplen / bzp en onbekchzoomt / oft men moet verre vanlandt" 
nae de Schotſe kult/ bupten de voo!lz Mepden om. : "f # 
tif twee mplen benoozDen de Ban ban Knorkfergus: Dat zijn groote Bl ht | 
LE Lo gr eras DZ BE LD Srem ese 
q.. Err: rondt eplandekenokte klip/gheheetende Knie/een kennelÿck merck om del 
F FFF. Er sg zi D/ - 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.