J
KE
| Murten zupdzupdooſte en noozDnoozDwefte

ê eullchen Dublin en Strangfoort. If
| Van tghety en loopen der ſtroomen.
Uen deſe voozſz kuſten maeckt hoogh wa- ghemoeten mallianderen ontrent te néffens
ERES;
Carlinghfoozt nae ’t NogzDen / en ban Daer
zupdwaerc nage 't zunden.

oe Korne hier upten zupden / en oock
n noozden benoozden Nerlandt om / en
Streckinghen en courſſen.
B nne tot Dzodagh noo;dweſt ten | noordooſt wel ſoo ooſtelijck s mplen,
n: ..- mplen,| Van &. Jang point tot Carlinghfooze
in ue Lambep tot Carlinghfoozt noozden | noo!dooſt ten noozven 4 mplen.
10 mplen. | Ban Lambep tot de Supdzock noopdnoozd-
| Dan Carlinghfoozt tot S. Jans point ooft _ | 16 mplen.
s

Hoe haer deſe Landenuyter zee verthoonen.
Het Eylandt Lambey is aldus ghedaen alſt een myl noordweſt
ten noorden van u is.
IV
Mama M
Dy vettootit het landt recht bezuyden Carlingfoort/ als die hooge hoeck ontrent vien
mylen noordweſt van u is. Die in Carlingfoort wil weſen/

moet dicht by de wal in.
p.. L Ge UV SN

Het lande benoorden Carlingfoort vertoont aldus/ als de noordelijckſte
hoeck noorden ten weſten 4 oft 5 mylen van u is.
t Hoofftuk. De Cuften van Vlfter , tuflchen Strangfoort en Band-
| haven: midtfgaders de kuften van Schotlandt
daer teghen over. zA Ee
PT: bst: aer Dor schal de kult nae de Bap van Knockkergus . ~.
( Ee Bpdien voozlz Hoeck ban Arglag ofte Cap de Molines / te we-

Vten lteenrif ak wel een half mpl verre/ oock een vande hootvoolthoeck ee! *

be

atee aotdoalt in zee. De Noordpock is cen groote rpe kippen
î er onderloopen. Daer loopt oock een huyirik aküalandtror/loo patwen
tec: ! ghenaemt de Noozdzack, Dan hec zupdepnde van
NIS An Strangkoorts.yaven noozdwaert leckt de cult voort noch m.! I | |

| lutuuzgke jundeychte ee De in ae en A Gee ZE II
rack. t

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.