Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

Ie 
 
ee == 
ee 
 
 
46: Kort onderwijs inde 
ooft en welt aen L en Mop twee pinnen alg op cen alle alloo hanghen / dat die op en 
neder gekeert en De wpler aen ’t ondere epndt aen D aen © quaDzant F DG op alle 
pools pooghten gefelt mach werden. : 
Soamen Dan (ulck Compas Kelt met De ondere bodem Waterpas De Linie HK 
vecht noozden en zupDen/te weten H na ’t nooDen/en K na t zupden/ en het onderlte 
epndt des wplers neffens ailulcken graet aen 't Quadzant FG, als de hooghte des 
Pools daermen Hem op bebint : fo (al Dan De (chpve AB C (aen ghelijckformich 
biet de ſuperficie des waren Equinoctiaels / en de wpler E D mer de alle des we- 
reits. 
1 Exempel. 
Opdehooghte ban 5o graden of daer ontrent/ dezon zijnde in 't beginſel Cancri op ‘t meeſt 
na r’ noorden gedeclineert- 18 op een gemeen Compas ten half acht uren eerſt ooſt/ en ten half vp: 
ben al weſt/-dat18: hp gaet van t'ooſt dooz tzupden tot het weſt in o uren/ maer van t weſt doox 
't noorzden tot weder in t ooſt in 15 uren, : 
2 Exempel. 
Op be hooghte ban 30 gtaden/Hp komt wepnich voor half thienuren aen ’tsooſt/ en wepnich na 
Half dreien in 't weſt-gaet alſoo in min als ſeſtehalf uren van t ooſt dooz ‘t zupden in t weſt/ macr 
ban ’t weſt doo; ‘t noopden tot het ooſt gact hp mecrals 18 uren, 
3 Exempel. 
Het Draeckenhoofc zijnde in 't beginſel Arietis-en de #Maenin 't beginsel Cancri-die mmaect dan 
bijf gzaden meer declinatie als de Zon / en gaet daer dooz op de voorſz hooghte van zo graden 
meer als een ure raſſcher van t ooſt tot het weſt/ als de Zon,te weten mnontrent 4 uren/'en wenuee. 
ban ’tweſttothet ooſtinontrent 20 uren. 
Onder de Linie / de Son geen declinatie hebbende / gaet lnorghens op recht in 
'toolt'enrpſende blijft oolt/tot dat hp boven 't hookt door t Zenith gaec in t welt/ en 
î bliſkt aldalende weſt/tot weder aenden Hozizon/is alfona een gemeen black Dinbend 
Compasd'eene halve dach oolt/ end’ander welt/ lConder op eenighe ander ltreeck te 
komen. Alfoo en it niet op duſldanigh Equinoctiael Compas. De Hon en Men 
beyde gaen altpdt even veeltijdt over een elcke ltreeck/te weten/van 'toolt tot het zup- 
Den s uren/ van t zupden tot het welt 6 uren/en van 'twelt dooz 't noozden weder tot jj 
het oolt intweemael 6 uren. 
Exempel. 
Onder de Line ziſnde/ en de Son in d'Equinoctiael/ ick ſtel het ennd des wpſers E recht nooz- ].? 
den het anderepnde D na 't zupden aende bovenkant des quadzants aen G op 0, bewpſer E D. 
(al dan waterpas leggen- gelijck des werelts aſſe / en de ſchpve recht in ‘t loot overepnde gelijck | | | 
ben waren Eguinoctiael aldaer. De Son opkomende boven den Dorizon; fal de (chaduw deg 
Wypſers op de Öchitbe wpsen op 't ooſt en op de ſeſte ure:voozt opgaende,rijſt hp over de kanedes 
ſchijfs/en deelt die mer de ſchadu in gelijcke cijt in even deelen/ 45 gzaden hooch boven dé Vozizon 
zijnde/ de ſchadu des wpſers sal wpsen op ‘t zupdooſt, en de negenſte ure:in tZenith geklommen 
zijnde/ de ſchaduw ſalreche in ‘t loot neder ſtaenop e zupden en de twaelſte ure; weder 4 ; graden 
 
 
 
 
(Dat ig ten halven in ‘t weſt) ghedaelt ztinde / de ſchavu ſal ſtaen op t zupdweſt en de derdeurs | é 
nae de middagh/ maer aenden Horizon komende/ de ſchaduw ſal ſtaen op 't weſt en de ſes hg) 
fte ure, 
Gelick dit ghekevt is bande Son] ‘tis eden alcoo te verltaen (loo veel de (treecken 
ay! !) ehe- ofte ouderdom der Maen te rekenen Daer toe zijn inde volgende 
tafelen onder elcke Greeck gheele twee Colomnen cpfer ghetal/De tere zijn De Dagen 
ban D'ouderdom der MDaen/ofte de verloopen Dagen ban Dat De Maen nieu oft vol is 
geweelt/De tweede zijn de uren ende minuten Des (elven Daegs in welcke De Maen act i : 
fulcken ltreeck komt/en aen de plaecſen daer neffens hoogh water maeckt. 
 
 
Exempel ; i 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.