z the zupdzupdooſte en noor-dnoo/dweſte | De Vloet loopt ban De Tuskat buy!
12 | De Zeekuften vanYerlandt, - :
De Handen oktebancken dielanghsdele ooltkulte van Perlandt legghen vans
Tulcar ak tot Dalke toe / zijn van bupten okt op de oollzpde leer ltepl / loo k: Dl
die niet natrder mach komenals op 24 en 25 badenvop 20 badem men hec ;.
daer aen/ zin tot commugtte plaetken niet dieper als een anderhalf vadem/ MT
* noozdepnde bp Dalke:ontrent Derdepalf en Dzie adem Diep; a! Geenige gron h.
lkrecken op de bupten zydenlanghs noordnoordoolt/ en zupdzupdwelt legaten
't noazdepnde ontrent twee mplen/ maer aen tzupdepnde een half mijl
nooz3/ tot dat ghu het Eplandeken Perlandts-ep kont lien buputen den hoeck (t
ken om te Yedehoo / loopt dan rect op Vedeljoo aen / loo en luldp aen de noozdgrond! z
serlen. konnen miſdoen.
Van 't ghcty :11 loopen der ftreomen.
A En de ooſtliuſten ban Nerlandt bezupden | Tot Dublingheenzupdooſte en noot
De Bap van Dublingh maeckt hooch wa: | {Maen. n dt
bancken heen tuſſchen Nerlande en eng
noozdnoordooſt, en de chbe zupozupd [
Hoe deſc plactſen van inalkander en van ander Landen legghen..
P An den Goech ban Glaskarick tot ben noodentenmefken — — 2 ui
hoeck van Arkeloon, cen o. ſtijf z mplen. |l Wan Dalke tot de Bare vat! Dt
Dan Achelohed tot Mrsanhid n.ten 0. wel nooznoodwet — z bilep"t jget
foo oftelijch — 2 mplen. | Van de Sondt van Dale tot De il
' Dan Mezanhid tot den hoeck ban Wieklo PoutnooDnoodooft — ut /
n. tena. wel ſo ooſteljies anderhalf mijl. | dat cours loopt bupten den hoeck Y! ij
Man Wicklohed tot De blake Hoeck bp Ni- | iandes-ep/Rambep en Bock ail ht". ae
Kaſteelnoo!den _— 2 gvootemplen. | De bancken ftrecken vande Tuſti ;> ;
„ Van Nikaſteel tot dehoeck van 2314e noord noorden noordnoordooſt en zupdzW phil"
EE ve SEE
noorden ten tweften/ ontrent “4 mplen.| Van de Bare tot de ſtadc M!
Van Bpahed tot het Eplandt van Dalkie| zupaweſt . rr...

an lande |
Mercken ait ghy Dublin welen/en bupten dele (anden omloopen/ [oo loopt [oo verre
Doe Defe Doos SD er se 00 SCHOON

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.