Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
van Glaskarick tot Dubling, 1 
Skeeter 3ijnde/lentmen Datr open boog zet. Menlepdt daer op Acht ofte negen 
dem/ hoe naeder het Eplandt hoe dieper. Die plaetſe noemen de Engellchen de 
4 hide grondt vupl en »ſcherp. 
ti lvoghe hoeck/ſchÿnt van verre als een Eplande ce zin/maer is imer een ſmalle Vedenho. 
Es heellaeghe hals aen ‘t valle landt batt / Dar benoozden leggen De Eplanden 
lndt-ep en Lambep/ die machmen bezupden den hoeck Hout ( vooz 't gat van 
u ziinde) over dien voor»z lmallen hals heen lienn. . 
in.De Sond van Dalke tot De Bare van Dublin is decours noordnoordwelt-/ 
dat vaerwarcer ilt diep negen / acht! (eben / bijf en vier badem/ foe nader de Bare 
ttdzvoghe: water. Doo opleplende / lult ghp de weltelickte klip die bupten aen 
Eplandt van Dalke lept / een handtlpaeck lengde open van t Eplandt ofte De 
be slippen af Bouwen / enalloo voor t gat komen / (onder hinder van c landete 
en Okte ghp meucht wat ooltelÿckerzeplen recht op het laeghevandenoozd- 
al Menen opt logt vaer bp langs nae De Bare tor, Hoo ghp upten noozden komt/ 
1 uchdp dicht bp den hoeck Hout ofkte Hedehouc op t loot omloopen / en al bp de 
al langhs tot voor 't gat/ daer langhs ist dieplte warer/ maer nae Dalke toe 
to Aer. Dande zupdtwal loops een groote Keert (andt af / bp nae tot teghens De 
a Al acn/Daer benoozden gaet Het diep in. Op die eert cen wepnich binnen De 
Dane een baecken van een malt ghemaeckt / bp De Engellchen ghenoemt de Haerſing: 
hu ! boorf; (andt niet te nae tt lt uten ie z); Meértken 
Mi achter sen her hooghe lande van Hedcho bt; Panch stehen- lzsén van tſane 
a E E SEN E 
Da Uh nach neffens den hoeck van’t lant / twelck bp eenſtuck h! u dr 
Uthe au upt»ſchier. Omdaer boven te zeplen/ oo loopt foo Un) et be- 
ire q gh komt recht over een halteeltgs: y uetoern [ je elken end? 
Dg de ladt ltaet/ okt als de Paerſlingh komt tuſlchen dat voo;ſz ka denmne- 
ût; Dan ziit gp al boben de punt van’t landt/ gaet dan welt cen zup voeten 
EGG n : 
MI I AIS Gl oee Sgct binnenbetfande 
ty Aken in Poelbeg / daer ilk vier vadem diep met boogh water, 'T merck ban eedt ik 
  
ee 
dc is/ en een merck verltreckt om her Canael van Wickloo intezeplen) 
legt over een anderen laegher bergh/ Dan zijt ghy op 't belt DIN U: Vee 
aw DO B kater ts 
u u r- te legghen de landen Daer rondomdie reede 
key! | ch’ t meer innewaert aende noorz-dzpde vande Voert nef- 
| th. th De) qu j Utttzw tw: / in een poel/ daer met laegh water neghen en Ueede nefa 
" h "oe Ween u kt/maer rondom 't chip (ghelÿck tot meelt alle plaetſen vande fenstlani 
in bal bet gheheel droogh / loo datmendaer pas mach [wapen en dzapen/ men tark. 
,' Ui pen Daer in t zupdzupdoolt en noozdnoozdwelt. Een zupdoalte en noozde 
doo de (: in en ee zin/ moetenle alin Poelbeghbly- 
| tige ch rt die rs f; Ne black/ en valt daer met laegh water heel 
he g. cet een daghelijcr tn kanmen voor de ltadt niet komen met een (chip Dat 
"t. VE iep gaet/ maer bp een ſprinck met (chepen Die (even ofte acljt boeten Diep 
[itizttootdzude van de Riviere / een wepnich upterlijcker dan De Kadt / teghen 
Ut 
/ lept een Eplandeken/ daer binnen is een bequaeme plaecſe om lche- 
3 ded Z 3 Boeck, B z De 
. * 
  
dy oenteede ! menmach t niet weltelÿcker ketten als vooz het Dozp / bewelten hec ; SPO 
9rdhoeck van de Bap van Dublÿn / gheheeten Hout ofte Hedenho is een wout ofte 
gf dat ghp dien vooz=lchzeven bergh als een lupckerbroodt (daer hier voo- Veelbeen. 
INI 
IML 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.