Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
   
  
   
   
 
10 De Zeecuften van Verlandt, 
De Wolf. de wal / ghenaemt de Wol / Datcomt met half ghetn boben water / De vilih 
Boats lóopen daer wel binnen deur/ maer mer »chepen ilk niet dgenlijck. i 
Recht bezupden Wickloohed/ Wat uprerlijcker alg Den Hoeck; lest noch eN" 
LS GP TN 
niet beter mochte daer binnen deur moghen keplen/ maer tenis niet gheradenbl 
. qhene die daerniet heel we! bedzeven is / daer bupten om te loopenilt belt en [h 
lte / whckende wat nae dediepte toe. Doo men den hoeck van Bzrahed hol 
wennich bupten Wiclohed/ ſoo en kanmen daer aen niet mi»doen / ofce loo 
hooghe binnenlandt alſloo houdt / dat ment effen boven’t landt van Wicklo! 
heen lien/ enniet gheheel daer aghter t Cſchupl gaet/ loo looptmen daer buptetl\\ 
bijfvadem. Den hoeck van Wickloo is ltepl en lteenich / met een tweetopt b!!! 
ken/ binnen [tart een Capelleken / allmen dat kan ſien door de ſ’ael vande bet 
beeftmen De Ho,lelchoe op'tzy/ ofte menis daer recht netffen. ‘T Dow van 
loo lepdt benoorden den hoeck inde Bap / daer eenhaventjen is 't welck met ho | 
water chien voeten diepte heefc. / 
Inde Bapis de grondt loo gantſch rul en lingelachtich/ dat de anche 
tec en Dern / aer bupten de Bap wat verre vande wal nae de bancken" 
ondt wat beter. , 
Cannel Bettens Wickloo is oock een Canael door de bancken. Om dat upt ofte iN 
Dn lei! loo hout h:: Esſter! bat OT gu Dat open ban den Hoeck meuc 
Ne & Beerthien Gngellche mzlen/ vat ls enter vierdehalk duptſche mÿlvan V 
lept den hoeck van te! eenhooghe lteple ltcenighe hoeck/ en t hooghlte la i 
Culchen Wieklas en Bpyaelepdt eenvlacke upthoeck / met een Vitcchers? 
jen' ghenaemt Nikaltel/dat langhs leplende heekrmen bíer/bijf en (eg vanen 
maer ban De blarke boeck nae de Ichozre Hoerk van Bae it wel veertien 
Diep. ’t Zandt Grerkt Daer ontrent noozden en noozDen ten welten. M, 
Be” ge De ane L De De beren Be be Knee ii HSE 
door malkander en noozdwelt van hem brenght en houdt/ loo machmen dat! ' 
.S. 
  
tullchen de bancken doo, in zee loopen/okce upter zee op die mercken binnen . | 
kenincomen, dat is eengheheelrupin en wijt Eanael. [| 
. Dwars vandat voonlz lupckkerbzoodt / bezupden Brae lept een banck!" 
| î dieperenis als vier vadem/ heel lteenich en (cherp ban grondr. „l' 
.:s, Stab v rr DN / roh er rote std: hger te ut. men i 
(taen de hupſen gheheeten Bzae aen je r een Erhwe on! 
Gplandt Dan Bzahed tot het Eplandt Dalke (leggende ande zupdhoeck vande- ' 
tuſllchen bepdenheefkt de walvpp wat inboches. ; 
Aen de noordweltzpde van Het Eplandt Dalke leggen (ommige MPW 
Brecht langhs het bake landt / niet bevre daer af. Den zeplt binnen HA 
Daar / en laet alle De klippen met het Eplandt U zeewaertg iegghen. sl 
LO: De Doert chen 't Eplandt Dalke en t vâltelandt/wert ghenaent de §j 
Ke. van Dalke/ lkreckt noo;-dnoozdwelt en noozden ten welten deur / is leven / (/!) 
neghen vademdiep/ men mach 't daer achter 't Eplandt letten/ het ant NA ij 
18 s ve h kh het U daer lepdt een ronde klip tua, [ 
z egat/ nae de anderclippen toe / oni ee sz bep lob, 
îeerlterck deur. Een zupdzupdoolte enzupden ten ookten wint waept daer !, 
maer alzoo 't daer naeuw is / kan daer geen heel hol water gaen / met ect 
De EEA omen seo 
. Dan 't Eplandt Dalke tot boozbn het do3p Dalke / lktreckt de wal noo” j 
welten / vooz t Dozp heektmen war verlchutvooz een zupdoolte winde/ r 
Balke. Dublijn) is de cours noozden ten welten een mijl/ ofce vier enghelſche M | 
. 
  
  
  
  
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.