Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
s 
tuffchen Waterfoort ende den'hoeci:van Glaskarijck, F 
bebende/ wel bp nacht daer by langhs mach leplen/ alleenlic moet ghp ü wächten 
z: Werder vande wal te loopen Dan op DE 7 oft S baden; om niet teghen de bancken 
Wraecken, die 3pn aendé binnenkant Heel (choy, ' 
(Rs ghp nerent twee mplen vande Bare noordwaert zpi gteleplt bp de wal längs/ 
| & 9hu drie witce plecken ofte clippen ín De duyn fien/wepnich daer benaozden ltaet 
1liuek mupzs als een pplaer van cen Herth / neffens bee bplaer een groote En: 
UUriche myle van de wal begint eenſandc ghénoemt de Kulch ende Kam, trecken- Huch etz 
t iest daerlanghs de wal om de noord/men mach daer aen bende poen om ſ»eplen/ Bam. 
d Ir tis belt de walte houden/ en daer binnen Deur te loopen op lés okte ſeven va- 
d. ghelvck ghelendt is / upt vreeſe vande buptenlte bancken die heel ſcho; zun/ 
et danccch nier looden mach/ daerom wordt het meeltghelatendaerbupten om 
hy ekkens dele voo:noemde RKus en kliam/ heekc de wal Up wat inwijcks nae de Hoeckvaii 
julſe;s!! Glaskarick toe/ alsghp dien hoeck hebe / Coo zyt ghp ‘t voo;kz landt ghe- G'asta. 
bug?! oer van Glagkarick is eenlaeghe Hoec/ wepnich daer benoozden ltaet een 
judo ghy bupten de bancken/ in't Noord-Kanaelzynde/ binnen de bancken wilt €ayaet 
iht. § houdt dat voolz Kalteel (loo ghp dat in 't gheliche condc erpghen) een wen- door de 
lujd, loo,-den die laeghe Hoet / enloopt brpmoedich daer op aen nae het landt toe y bancken 
tig q! Voor de grondente vzeeſen/Vaer is een goet Cangel door de bancken-lult daer Te 
og Der a!s vpfehien ofte »elthien adem Diepte binden / tot Dat gIJn comt op t rick. 
Weegen rlandt gen. Dat gat îtrect noozdwelt in, 
: IU FJ 
Van t ghety enloopen der ſtrooimcny. z : 
aterfoort tnaelithoogh water een; Van Blackrock tot de Tuſliar ooſtnoojt: 
tert enzupdenenoöſt ten n. JMaen. | oot — & - 2 mplen; 
] „Ptenlandein t vaerwater tuſſchen | Van de Tuskar tot Gzenodozt noordwe 
L en Perlandt een zupdweſt cen we- | ten weſten/en weſt noodweld 1 my. 
y Is Van Gyenoozt tot in Gzenbap eerſt nood: 
  
 
B; Mt ban Weſtfooyt ren doſt en weſte | Weſt ten noor/den ennaé weſtnoo!dweſt : mpl. 
' Water om denoord/en de ebbe ter Van de Bare tot voor Weſtfoort is antrent 
balf ghetp nae her laeghſte wa- anderhalf mpl. 5 i 
z daer noch een half ghetp nae H r; FB 
A ra; J 
;f u ? ZW) maer niet ſoo ſterck als de 
SD S P An Waterfoozt tot Gyesholm ooſt teti 
5 eſe landen vat tnalkander eh Van de Ens ot beki msjrus vos 
, 'ai ander Landeylegghen. | "Dan TusBar roe Smars Klipper ee 
[ IV = oofttenzupdenontrent . . ß muplen. 
  
  
 
| Waterfoozt tot de Eplanden ban Van Tuskar tot Engelandts-eyndé zup- 
hhüaltes ooſt/ maer daer bezupdenom denten ooſen — zo mulen, 
tz; ſtzuudooſt z. groote m. | Van Waterfoojt tot Engelands-epnd zupd. 
zundeunde ban de Haltes totWlack- zupdooſt / inaer tot de Sozlinges zupden ten 
 
 
hg ten oſen. g2 mplen. doſten wel ſoozupdeliſck . zo mplen, 
ttt ::! Carnaroozt nooéhott y ;. 
je . | pe tot de Tufkar ooſtnogrvpaſt; Heochtéy. 
us Weten de buplen bezupden de Sal- | Waterfoozt ofce den Hoecktoozen lepdt op 
. 'aſt en noozdooſt ten ooſten sm. 52 graden oft wepnich meer, 
I 1 | Hoe 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.