Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

ze 
Sa 
Ken 
a zee 
 
 
DERDE BOECK 
Uande UUelterlche Schipvaert. 
 Inhoudende de beſchypvinghe der Seeliuilten 
van Perlandr. : 
  
daty 
tk 
 
0033 Googh gheberchte verve bot 
l Hoofiſluck. De zoydoofthoeck van Yerlands, tuflchen Waterford 
en den hoeck van Glaskafijck. 
An Engelants-epndt tot Waterkoozd is decours.nogred- 
DE VIe RORE 
ten welten wel lonoordelvck dertich mplen/ daer tulſchen 
bepdenis al waſighe en weeckachcighe gront. Seven oft 
acht mplen bupren landt ban Perlandr lepdt eenzandt- 
banck ban 40 badem Diepte / daer meeltentpdt Dulſchers 
op legghen Didchen / Dat ig een (erker merck ban lánt/ 
allmen die verneemt. Bp klaer weder en goedt ghelichc 
kanmendanhet hoogh gheberchte van Dongarvanlien ... 
Tullchen Jochul enDangarvan telandewaercin lept’e Gebetch 
ldzude vanPerlandt leplende / verre in zee fien en lendt noord welt vande ha- 
| dan Waterfkoazt : daerom allmen upter zee comt en dat gheberghte noordwelt 
emheefe / en daer op aen lepidc / Calmen londer milCen vooy Waterkoozr ver- 
| ie 
| Agen van Waterkooztlent ontrent vier mplen bewelten dezupdoolthoeck van water- M/ 
eheeten Carnaroozt/ de culte daer tullchen bepden ſtreckt ooltnoordoolt foorr. | II | 
heet / en bertoont unter zee te landewaert in met höogh gheberghte / 
ee en 
drie dubbelt boven malcander/ maer aende zeekanrc ilt allaeg lant/daermen 
| ripe tozens op liet / allmen daer bp langhs zeplt. De oolthoeck vande ha- 
plan lacghachrighe clippighe hoeck / maer lchoon / daer op ltaet een hooghe 
[ ampe toôren/ ghenoemt de Houcketour/diemen verre in zee (ien MACHEN CEN g gucke: 
UC tencken ig orn Dele haten aen te verkennen / Daer aen nóch veelver»ſcheu- tour. 
| itz lömpe taozens langhs de cult weltwaerts / maer dele lteect bupten alle andere 
lh, dat hp wit en hoogheris als d’ander. De welthoeck is een hooghe envup- 
i 
: dl; 
daer loopt een rifken af zupdzupdoolt inzee/ 't gat is wiit en ſchoon / bun. 
' M tien thien vadem diep/ in't gat leven / en wat bet mwaert (es vadem / Greckt 
Wen nooden ten Welten in. Doo aen in Dele Kibier binnen Den oolthöeckilk 
Ihen op vier okte upk vadem. Eenclepne mple binnen gaets lepdt aende 
| IN een lteple Hoeck; Daer neffens begint cen dzooghte Areckenide nooDwaertg 
De Wal/ to: aen den Genten poeck ban Pallage / en ſchiet van dien hoec mer 
êrtnae de saltwal coe. Pallage is een dorp/ daermen over vaert / legghende 
lijje Weltzude vande Riviere/ cen wepnich benoozden Die voo:(z lteple hoeck. Tul- 
tel 
f 
zE: 
Dop en dien hoeck aende weltzpde is een goede reede ſeer bequaem/ loo 
en die uptwaerc als opwaert begheert te weſen.JIn 't opſeplen moetrmen hem 
' auido een rifken / dat bp een Kalſteelken (taende op de ooſltzvde vande K1- 
05 94 De wal af Greckt (chupas over de Rivier uptwarrt aen / daer en is mer 
ter niet meer als twee voeten water op/mencan’t lien alſmen daer op let/ 
DER ta dat men 't mach looden. 
7 
ut 
EE en half mpl noozowaert De Kibier op van Palagië gaet een ander Ri- 
art op nae WDaterfoogt. Y uur... 
3 deel, 3 Boeck. A On- 
 
 
e en alie andere landen met Die Heuvelen Wit: te váBone II | 
tn ende/ gheheeten Capde Quin okte Karij Quijn / dac machien / laughs de 397990. (NN 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.