Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
44 ;3 Kort onderwysinde 
des morghens de Son alg zo rpl; en 8 avons als zu ondergaet: Indien die bepde | 
peplinghen evenverre van t Noorden ofte Zuyden vallen/ het Compas ofte de. 
Naelde wplt danrecht Noorden londer eenighe akwpckingh. 
Js denopganck naerder het noorden als den ondergantk / de akwpckingh is van | 
"t noordennae t oolten/ en men heefc noordoolteringh. | 
8 Den opganck beerder ban het Noorden als den enderganck/ deafwpckingh ts 
van’t Noordennae 't Welten/ en men heeft noordwelteringh. 
1 Exempel. B A 
Zp den opganck der Sonne agen F; ban E benoorden hee Pp 
ooft 40 Dat 18 ban A Het noozden 50 graden, den onderganch 
agen G. van D benoorden het weſt 10, dat is van A het nooz- j 
den so graden/ De booghe G A F doet dan 130 graden/ die G Fut; 
intween ghedeelt aen B. ſulcx dat G B en B F elcx doen 65 5 e 
graden; Big Dan bet rechte Noordpuntc ( te midden cuſſchen C | ; 
dem op enonderganck) ſulck Compas wijſt dan ban B tot A 
15 Gradennae’t ooften, Ofte (oomen de minfte peplingh 
ban t weſten D G ro treelit vande meefte pepling ban t Dos 
ſten E F 40/ enhet overſchot 30 Deelt in twee; Daer komt 15 ; | 
 
eben aen B A de noozdoofteringh. 
 
 
 
 
 
2 Exempel. À B 
Laet denopganck der Son zpn aen F 30 graden ban 't G f 
noorden nae ’t ooſten/ den onderganck aen G 60 graden nae ; 
gedeelt aen B / ſulcxdat G Ben B F elcx doen 70 graden/ B is F 
dan het rechte noo?/dpunt 1 0 graden beooſté de Lelp-de Lelp D 7 El 
of naelde Dan wijf 10 graden ban het r-chte nood nae Den 
weften. Dfte (oomen de minſte peplingh van t ooſten 10 / 
treckt vande meeſte van 't weſten zo, en het aberſchot 20 
deelt in tween; Daer komt 10, eben an A B De nood wefts: 
ringh der Naelde. é 
SHoodenopganck bezuyden het oolt / en den onderganck bezupden het welt val- 
ten, men handelt evenop de lelve wpſe nae 't zupden/als in de voozggende exempelen 
nae’t noordenis ghelept. ve: : 
3 Exempel. - Ef 
Genomen r is den opganck van E het ooſt verſchepden ? w 
‘40 / en ban A Het NoozDen $o graden; G Den onderganck ban 
D et weften nae ‘t zupden 16/ ofte ban't noozDen A 106 gra î 
Den/ de boghe G D A F is dan 1 5 6 graden-die aen tween ghe- ; 
deelt als voozen gen B. ſulcx dat G B en B F elcx doen 78 gra. D tt B 
den/ B ſal zijn Bet verijt Hoozbpunt 28 graden betweflen De CT | 
NPaelde, die wijſt van 28 graden van ‘'t noozden nae t ooſten, Ö z 
Ofte (oomen De minſte peplingh bezupden c weſten 1 / ad- | 
Deert met de meeſte peplingh benoorden her ooft 40 / en fulck 
eu deelt/daer komt 28 even aen de noozdooſterimg 
Wt de voozgaende exempelen / zvunghenoech te verlkaenalle andere ghevalken dit 
in’ t peplen vande opganghen ende onderganghen der Son pemandt moghen ont? | 
VÜdanreer 't ghebeurt datmen de Son in t’ op en andergaen nier cankien / daoz dk 
dickhept des lochts / men machdie peplen vaoz en na middach op eenderlep hoochce/ 
en doen als voozey. 
4 Exempel 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.