Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
’t Canael van Briftou, 
z 3 / 
nach die cuſt niet naever comen als twaelf vadem/ wane daer na toe zenlende, heeft: 
 Venmerdenceenen wozrp thien vadem / en eer men weder werpen can/ litmen valt/ 
Ilheel van Flatholm oktoc nekkens Brult tore. | 
„Om den hoeck van Pallis point ketmen op Uüings reede/ dat is tu:\Cchen den hoeck Kings 
EN de Nivier van Buulk/ de Hiivier naelt / daeris goede klepgrondt op acht oft negen terde 
vadem. Die inde Hivier wil weſen/ wordt van de Loocſupyden daer in ghebrache. 
Men mach van daer oock voort bp de cult langs zeulen/na de Nuviere Sabrmna/,dat 
stock ghelvck de Nivier van Brult/ een lſchoone rivier omin te loopen. 
Om ban Bruult na Londap tezeplen/ lo gaet van Pallis poit weltzupdwelt aen/ 
. li dar de Flaetholm zupdwelt vanucomr / okte dat de drie voorlz meulens op t 
Ihdlandt evenverre van malcander aen / te weten dat die op ‘t hooghe landet in ’t 
piidden tucſchen die twee andere (taec/ zenldt dan recht opde Flaetholmaen / envzp 
daer bezupoen langhs/ Daer voorb zijnde gaet voort wellzupdwel na het En: 
Ön et wijlen benoozden Flactholmiepdt de Kadt Kardief in Wals-EiV gage. | | 
îhelandt, met cen tphaben / Dacr booziseen goede reede loo wel voor ſchependieamn .. || 
Wi alg ooft begeeren te welen /daermen bn. nae voo alle winden mach belchut leg: 
ie 'daer beoolten en benoordenlegghen veel zanden en bancken/ Die met laegh wa- 
'tdyoogh vallen/ en alſoo daer eenbeſchut maecken vooz noordoolte en volte wins 
tuſ, Die op de reede voor iardiek begheert te welen / comende upten welten / moet 
tien Flaetholm enden Hoeck van Kardief ( leggende een Guck bezupden Kar: 
loopen, en em Den hoeck comende / Dan noo waert op bn De wal langs nae 
d leede, 
n Vicht aende hoeck van Kardiek/ te weten daer bewelten/ legghen twee Ep- sityen. 
g îtkens / Het eene den hoeck naelt / heet Hilye / het weltelpclte Barrepy, tullchen Barrep. MI 
dj leen Flaetholmlepdt een clip / zupdooltenzupdoolt ten oolten van denhoecky (NM 
| y Moeten »chouwen,/ allmen daer tullchen deurzepldt nae dereede van liardief. . 
ech water is/ ſoomachmen over al 't gheene / dat mec half ebbe daerniet bo- | 
] t. . j: i |.; pu ; î | | 
on Aten bier mijlen welk van de hoeck van Kardiek leut de Naes/ daer bewelten De pan. 
th Valt et landt eerd ontrent nooDwel; Daer na zupdwelt ofzupDwek ten welten/ M 
dt Merkt allo cen groote Inwÿck tuklchen de Naes en Wozmt hookt/daer leer goe- | 
de is voor welte/ nosede/ noozdoolte en volte winden, atra. 
Etn De Naes een wepnich vande wal lepdt een groote banck / gheheeten Naeſ- Naeſſant. I| 
Y dt/ die ltreckt van daer welt tenzupden cn welijupowek (ijf Hier mijlen in zee. nu 
tg Woar hooft defgelper loopt een banck Die Heel ltepl is/ genaemt Helwicx / on- pelwin. 
ine Date mijten 3pD5upowelten zupdwelt ten zupben in zee. Die/ uptenooltenko- | 
ij ade, In de wijck tuſſchende Nâes en Worml hookt wilte reede loopen/ moet diche 
hie e hocck van de Naes langhs loopen/ tulkehen de Naes en Naelſanc deur, deſlge- 
die/ unten welten comende/ daer begeertte welen / mach dicht by denhoreckvan 
z BU. 
4 . el zr es.. ) 
wen in comen/ ‘tis daer wÿt enbzeen. IS Ei is . | 
Ee ER Re N| 
& krütplecken / daer dodo; is dat Ckeer kennelpck. quer? | mm 
op ntrent dete mÿlen bewelten Wormshookc lepdt het Eplandeken Caldp/ daer op Caron. 
het [ren Witten toozen / vertoonende upter zee als een wit »epl/ die is daer gheſtelt om 
Mt "dt by teverkennen. Tullchen dit Eplandt en den hoeck van Wormshookc 
inge bet landt met een gzoote nwijck noozdWwaert nat Carmarten en Tinbup / 
Ehla Inwickis over al yoede anckergzont om te >letten. ' Aen alle zyden van hec UTI 
: Bep nde Ren Caldp marhmen oock [etten en belthut hebben boo? allewinden. Een VMM 
Ugo HEB benooen Caldplendteenrpe blindé klippen/ gheheetende Wullotr. Die wullocx IMMI 
ef îen her Eplandt om wil leplen nae Tunbup , mach dicht daer bu om loopen/ MI 
Dad TE ap euffehen het Eplanten De blinden Bene / die latende aen luerboor, of 
!h fo ach doc beoolten en benoordendie blinden langs loopé-/die latende aen bagboozc/ 
\ f 
h 
_ OInoocknae Tinbup/ enketcen t daer voor het Ne vnf ofte (eg yayert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.