34 “Dekuft van Enghelandt,
. Van S.Pvestotden hoeck Hartlandtpoinr/ is de cours. noordoolt derthien okte
veerchien imjlen/ daer tullchen bepden ontrent ten halven lepdc.den boeck ban Zou
MI tE pert/ Daer beoefen lendt PDadouin zen Juwijck:/: Daer (eer: goede reede ig op (0E
| ofte acht vadem, Aende weltzude vandien hoeck.lépdt een blinde klip onder wateNn
en op denhoeck eengroote Hooghe Kootle/ weltwaert vandien hoeck nae D- yves ]
| | zin yz! witte ande en krÿtbapen langhs de wal / daeraenis De kult daerſeer ken
Vartlane , Vartlant point is eenuptltekende hoeck/ dzie milen norden daer van lept t E-
point. Jant Zondap; Dat is ten langwerpich Eplant/ lept meelt gheltreckt noordenten we-
î Londap. lten/ enzupden ten oolten. Aende oolizude van dat Evlandt machmen reert Ws!
I| ND cht winden op veerthien en bijfebien vadem t maer aen de welizyd
Van t ghety en vallen der ſiroomen.
"z Vſſchen de Sozrels en Londap valt de | Tuſſchen S. Nbes en Hartlandés point zin
vloet noozdooſt en de ebbe z. w. beel witte kryeberghen langs de kuſt beſon
In de Sorrels maeckt hoog water een | neffens Stouperc ofte Padſcou / daer act
zupdweſtten weſten Maen.. kuſt te kennen ig,
Aende kuiſt van Enghelandt tufſchen de C. z .f
Eten seen en engen S treckinghen en courſſ
; n... het Eplant Londap een weſt ten zup- U fs :s tot §: v! Cos jj.
dez . fuser aen t Eplande een voſte en weſte “% Ven C.de Comwal tot S Yves Dof,
| Van S beg tot Stoupert point TE
Van dieptct1/ grondet cn tehck.ns om gc! Fützerttorpactand: vine nieltiß
| n. ; ten noorden ee Tij Zatvooſt
G ESgorrels machmenop denoordzpde ſien DE ronte pan dal
Do 45/ 46 EN 48 DaDem / Daer is wafighe | Van Wartlandt point tot het Eplandt Ee
gront; met (onmighe fteenkens Daer on: noozden — ;; z!
n men benoorden de Sozrels is / vertoonen Bn €. de Comtwal tot Londap non,
Die erft acn twee Eplanden/op het ooftelpchfte | “en woozdooft ten noozben 20 alt
fiermen cen toozen ofte Slotken ‚ beooften | DanDe €, Comnwal tot Muplfoozt in 45 Ml
Die twee Eplanden siecmen noch twee groote Enghelant noodnooDooft 240k poolt
Ae / en daer beweſten dzie | Van ;f Sorg torMuplfoort oor iet
oog re: . wel ſo ooſtelpc . r- U ]
Weſtnoordweſt en weſt ten noorden acht of | VanC. de zr. tot de klip Tuſti! neo.
neghen mylen van de Sozrels is de grondt ſoo | den tenweſte . — . z v-
waſsigh en weeck / datmen die nauwelpexgen t | Ban C. de Cormwal tot Waterfoo!t gente
lcethai krpghen / daer loopeneenighe ſchelp- vootdweſt maer bau de Sozrels norme.
tkeng onder. eſten wel ſo nootdelij D
Tuſfchen Enghelants-epnt en Londap int Van [t ie ut ! Claro in Ver ijlen.
vaerwater ift bpfenberrtich vadem Diep/ Het| noodwefttennoogden — 30
landt ban Comwal machmen fien op bieren:
veertich baden. Hoog peen. !Twee ofte dzie mijlen bupten landt neffens rade!
S. Yves / Stoupertofte Padſtou is de grondt Aep de Comwal lepdt op 50 gr
ſcherpenrudsich / maer Dichter bp {andt 1ft al 25 minuten. _ minute"
ſandtgrondt. - Londap op §1 graden 20 min!
_ Hoedeſe Landenuyter zee vertoonen.INWA
CN DN
I| Dus vertoont het landt tuffehen Enghel

nts-eynd en C. de Cornival ofté pet d

îEpylandt Breſam! alſmen achter Engelands-eyndtis.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.