Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
| | ] 34 . DeKulten van Engelandt, ; 
aente lien als ghewzeven moltaert »laet / op de hooghde van neghenenveertichgta- 
Heyſant. . ofte (es mijlen welt ende welt ten noozden van Hepſ»andt op achtenceltich ofte 
»ſeventich vadem, daeris de gront wit geel klepn ſchulpſande / met veel graeuwe ge- 
kextelde naeldekens daer onder. 
Deyſane. Onrrent dzieentwintich mulen wel ſoonoordelÿck van Hepſant op neghentich v 
dem, is de gront klenn wit rupch lgnckachtcich ſandt/ mec een wepnich root en 
geel daer onder / en ſomnughe glinmende naeldekens / met twee okte Di ltucken 
vanwitte graeuwe fchelpen. Allmen van daer noordoolt ten noorden aen gact tol op 
vÿkenvÿkcich vadem- daer ig De gront geel/wit grok ſchulpſant/met witte ltucken ha! 
| en hzt Le he Dn (ien [eben ofte acht mijlen naordwaert ! okte 
 HYeyſane. Weltnoordwelt van Heplant leſthien mÿlen/ende zupdwelt ten zupden van zelar! 
Lezare. twintich mÿlen/ op tachtich vadem/ is de grondt graeuw root kchulpſanc / gen ‘loot 
komt oock cen Eucken ofte twee ban witte ofte gracuwe krampen met geele en roo- 
de ſtucken van ſchulpen, oock wel ſtucken van holicken. . ess 
Seven mijlennoordwelt ten noozden van Hepſandt / is de grondt wit; geel rupth 
(eulplandt/ met geaeuwe Rerteldeen glimmende naeldekeng / Daer komen 00 y! 
rt letzte als tropkens. Allmen van daer noozdoolt aengaet lo verva 
| MH Viüfkchien nijlen noozdwelt ten noozden ban Depfant/ ende ttwaelf mijlen zupdut! 
. Heyſante. wel»oozupdelÿck van Leſart / op achtenleltich vadem / is de grondt wit / get 
root / clepn/ rondt landeken ; met lommighe witte glimmende naeldekens/ rt 
t „.: ghrwrrewe naeldeken ofte twee! entwee ofte Dzie Gucrkens DAN wi 
IE weren: Veerthien inÿlen noozdnoordwelt van Heplant/ ende negen ofte thienmijlen zupd/ 
w | Lezarc. zupdwelt van Lelart ilſt achtenſeltich vademdiep / de grondtis daer alderhandt! jje 
m! kelde graeu, zoo éilwart/ iet roode ltucken van (chulpen/ ende (omtE | 
| | Hepſant. ! DT toozönootdwelt van Dn TN se en van zet 
IM ve gekertelve eeey # Fn zl y en twee alte pit ett 
M)) Sozrels. "Peghen EE thien mijlen welt ban de Sozrels / okte wat noozdelÿcker ilk Di 
leich vadem/de gront graen waelachtíg / met cleyn 3wart fant Daer onder gem 
op kznmigtz. plaeren op : (elfde Diepte ís ui graeu DN clepn tand! aes 
Kozlien, dele grondt en teu Urs eersmeer of Toet uu! U ie 
maer aen weeck (meer ofte boter. Op Dele diepten en bebt abn nerghens loo w ier 
grondt als daer/ daerupt machmen vzp weten/ datmenac! jter de Horrels oft ach 
| Engelandrtis/ te wetenwelt vande Sozrels. ; e of dzit 
|H zit üi Poze. ee eg mijlen / ig oock waelachtich graeu (ant/ met 0 : 
| Dijf ofte les milen zupdzupdwelt van Lelart op leltich vadem / is de graur, 
t: grof met wepnich root landt / met lſchulpkens en glimmende witce n! 
 
 
Hevenokt acht milenzupden ten welten van Lezart op (eftich ed bes! at 
gheele tucken van »ſchulpen ende graeuwe ſtucken van weecke platte h (and! 
en van kaes/ met ſommighe roode ltucken van lſchulpen / londer eenüh 
Mi Zupdwelt ten welten van Lezart ende zupdzupdwelt van de Sazrels veerde 
 TEüîes. mjijlen/ilt diep achtenſeventich vadem / De gront gracu/ geel! root ſchulpkant' ewe! 
| 1oode/ geleen blaeuwe Eucken an (ehulpen met krampen / en een luck V' qin!/ 
als kaeskorlt / ok ghelpyck Eucken ban Detterfchulpen/ met noch wee ofte De iel 
mendenaeldekens / op de hooghte ontrent van neghenenveertich gradenen 
minuten. ; el 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.