Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
. tuflchen Poortlantén Lezat. | 31 
. Von diepten enmenigherlcy gronden voor en in de Canacl /tuſſchen 9 ee 
| U.. de Sorrels en Heyſſant/ en daer otttrent, : 
|] Mun ] ; ] U:. i 
| | S drawer tenzunden vande Senms bijf mijlen / 1 diep tweeeh(ebentch hat Seums. 
 
hh Met cleyne ueken van krampen en ſchulpen / met graenwe platte lteenkens / 
tte gümmendenaeldekens/ leple van daer noozden eube noozden cen osten ty 
"halt ghy welte wege om Hepcanrt. OET dé | 
Iq sent anderhalf mijl sud wel van De Sepmsiſ diep 5- vadem / dé gzondt al- 
tt ../ geel/ rupchlanckachtich ſandt / met wepnichroot / clepn ſchelpkandeken, 
ki !tel graeuwe/ kertelde/ en ommighe clenne witte glimmende puntkens oft nael- 
j gs : Doomen tut: feventich oft tachtich vadem,/men loudet oozdeelen goe- 
"peaneel-grondt te Weles. : itte: 
 
  
  
km / de grondt vaelachtich wit grof fant / als ghewzeben clept;e lteenkens/ uu | | | 
 
 
 
 
[./ Te Sepms/ loaverre vanlandt datmen de Slaeplakens van Seums. | | 
Ooi arne effen [ien macij/ op goedt abeficht/ ift diep vierenvijktich vadem/ de 
| tor TEN zwarte ltucken als Kaeskorlten / met een wepnich grok 
M i? ten zupden ſes oft leven mijlen van de Sepims op 65 vadem / is de g20nt wit arne, | | | | 
Bt een twepnich rogt cleyn EEEN tut ſommighe egte fchulpen en 
ee Ge ME NN y 
lit) gh nach opgoedt geſicht op keventich vadem- daeris de grondt wit, geel; grof 
| et lomnughe tuckenvan krampen eenige Eucken ban witte Dunne (chelpen/ 
Zi ighe graeuwe platte gehackelde lteenen. 
elen zundwelt van Hepſanr okte daer ontrent datmen ’t van de Compagne Heyſant. | | | 
\dwelt ten welten van Heplant ontrent veerthien oft vjkchien mÿlen/ op acht- pepfant. | | 
titie ofre tachcich vadem / is de grondt/ wit/ geel/ grok ant / met glummende 
ie EO chen van krampen,/ ende graeuwe/ geele/ platte Reenen en 
De pen. 
| IE el zwart / met een wepnich wic ront fandeken daer onder / als ſchulpſandt. 
keel rh tachtich vadem ſelthien mÿlen welt tenzupden van Hepſant / 18 De mondt 
ag: oen met fommighe gracuwe gekertelde naeldekeng / als epnden ban 
ope tächeich vadeim achthien mÿlen van HepſCandt welt ten zupden vindt men Vevſant. 
van tactic Ur met veelderhande »chelpen/ root/ wit/ geelen graeu,met uc: 
oe o. .. 
| E van Hike / als van Oelterlchelpen/ mec witce, RE naelockeus. 
iyi 
   
  
   
   
   
  
tigte Jraeuw »chulpſant/ met roade/ geele/ zwarte (tucken van ſchulpen / en clen- 
| | een we en a OE 
| tri B .. eg il Dep vpkenneghentich rt 
j ty zo t geelende zwar fant/ met wit / clepn/ rondt ſchulplandeken, ende fem: 
hulpe jeune ſtucken van [chulpen ende krampen / met eenighe turken ban Donne 
lte ettwintich mijlen welk tennoorden van Hzeplant / ende twintichmÿlenzupd- 
] eh nzundenvan de DSarrels op vijkennegentich vadem / is de qrondt graeu.root;. 
' late tt zwarte zandekens daer onder/ met doncker roode en fen geele ltucken 
ö ong ze Den, Somma gra voot =lchulpſande. Ooltnoordoolte cours van dele | 
Nies de belte/ het is ontrent opde hooghce van 4- graden M 
Ide Iten mijlen welt ofte welt ten noozden van Peplant / ende zupden ten Welten Benfan IU 
Toot / cONes lelthien mijlen / op tachtich vadem / daerts de grondt wit/ graeuw/ J 
I. Teel lepn ſchulpſandeken/ met klepne roode witte Gucken van ſchulpkens / 
agen 
 
 
Velt ten zupden van Hepſ»ant ſelthienmÿlen/ opachtenkeltich vadem/ is de gzont Benfan, J 
 
Ofte eben mijlen ban Depfant ft Diep feventich baden, De grondtroodt/ geel/ Bepfant. ] | | 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.