Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

42 Kort onderwijsinde 
j! II Exempel. ; 
Jef mett be diſtantie der Tonne van’t Zenith 7,4 graden / de berbullinghe daer ban tot go ts; 
16 Daer ueffeng in De Tafel der Zonne binDe ick 7 minuten, die doende by de ghevonden diſtann 
tie/ vindeaiſoo voor derechte diſtantie der Zonne 74 graden 7 minuten, 
Shelpck ghefent is vande Zon nae De Tafel Der Sonne! allo moetmen doen met | | 
de Sterrennae De Tafel Der Sterven, | 
1 Exempel. 
Gek meetin tnoorden op t laeghde de hooghde des middelſten Peerts aen de grooteWagen ] 
7 graden haven den Hozizon/ daer neffens vinde ick in der Sterren Tafel s minuten/ die gerron. 
Ken van de ghemceten hooghde/ behoude vooz de ware hooghde 6 graden z 2 minuten. 
2 Exempel. 
Jcli meet dediſtantie van’t Tenith des ſters diemen noemt de grooten Hondt 86 graden/ doe | 
berbullinghe Daer ban tot 90 ís 4/ Daer neffens bínde ick inde Tafel 11 minuten/ die ghevoechſe. 
Bp de ghevondendiſtantte/ ick vinde 86 graden 11 minuten. 
XXX Hoofiſtuck. Hoe veel mylen men op yeder Kompas ſtreeck moet | 
zeylen, eermen een graed in breette op Aerdrijck wint, 
 
 
 
 
BDEF G H ] K 
A y s 
CLMN o:. P Q. R 
D" be üreeck Han supden oft noozden/ als van A tot ofte C zeplimen b open | 
a blpft onder den »lelven Meridiaen. 
Opde ltreeckvan noozdenten oolten/ ofte zupdenten oolten/ als van A tot D. ofteL 
zepltmen voor een graed . 15 t mplen/ 
gpen is Dan bupten de Meridian Daermen afgefenlt ig/ als vanB tot D, z mplen 
Noardnoozdoolt en zupdzupdoalt/ als van A tot E oft M booz een grard 26 mplen, 
WMenig dan bupten den Merwiaenals ban BtotE — ö 6mplen. 
Noozdooltten noorden en zupdoolt ten zupden / als van Atot F offt N axis mplen. 
Men is dan hypten de lelve Linie als van B tot F _ ...rer.. .; xo Mplien. | 
Noordoolt en zupdoolt lepltmenvooz een graed / als van A tot G enO z21 mplen. 
Pentzdan buptende zupd ennoa,dlinie/ daermen afghevarenis/als vanB 0 G 
; N... ca: N...: rr 15 mplen, 
Noogpdoolk tendolten enz. o. tenooltenals van Atot H ofte P Vooz 1 graed z te! 
Men is dan buptend'eerſte MBeridiaen/alg van B tot H ofte C P 22 mplen. 
Osaltnoordoolt okte ooltzundoolt/als van Ator 1 okfte Q voor eengraed 39; mplen. 
Menisdan bupten den Meridiaen als van B toc1, ofte van C to. z6 mple 
_ Oolktennoorden okte oolt tenzunden/als van A tot K oft R voor een grared 77 ; m. 
Danilmen bupten d’eerlte Meridiaen als vanBtot K, oft van CtorK 75 m. 
Ooltofte welt zeplende als van A tot s. men hlpft tuſCchen de Pool ende den Equi- 
noctiael op eenderlep bzeette des Aerdrpcx. - 
 
 
XXXI Hot 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.