| ominde
Sels
te zeplen.

P' Sorrels machmen =ienaende zupdzy- Van de Soprels tot Waterfoozt noofv quiet.

28 De Kult van Engelant, :
men/ dan het zupdergat is het belte. Ontrentte midden indat gatlepdt cen blinde
clip/ daer macljmen aen bepde zuden om / maer daer beoolten heenilt rupmſlten t.
Omdaerintezeplen/ comende upt den oolten/ Coo loopt bp ’t ooltlant langhs op ac
ofte neghen vadem/, ghp Cult loo beoolten de voorlz lteen heen loopen / die lepdt net-
feng een (chang; vecht bunten het Slot. De mércken om die lteen te ſchouwen/
zijn tweeclippen die aen de weltzude binnen de haven legghen/ de een (te wetende
innerſte) is wat grooter als de ander. Soo ghp die over eenbzenght / okte de noo!
delijcklte een wepnich beoolten de zupdelicklte okce clepnlte / alloo dat ghy daer e-
fen door lien meucht / en dan daer op aenzeplt / ghp kult ſoo verre ghenoegh bt00
(ten die lteen heen loopen. Soo ghp (unten zupden okce welten comende) in de H0!-
rels unlt we»len / Coo loopt na het ooltlant toe/ fo lange tot dat ghp die twee voorlz
(eenen binnen De haben ober een oft efen Deur malcander hebt / (epic Dan DAE op
aen / loo loopt ghp ( als ghelepdt is ) de voo!lz blinde nefkens de hepningh miss.
Aende binnenhoeck van ‘t Eplandt aen d’ooltzude van dit zupdergat lendt noch ett!
blindedaermen hem van wachtenmoet. Omdiete»ſchouwen / Coo loopt ſoo langl!
noozdwaert op de mercken van die twee voorſz clippen aen/ tot dat ghp het too .
keninde Sandthap meucht »ſien/ loopt dan ooltwaert aen nae de Bap / en (t?
Daer op acht ofte neghen vadem. Allmen de Sorrels op de zupdzpde agen comt/ s
men een plompe toozen inde Sandbap ofte balen / endaer bewelten veel Eplan zt
Le; enclippen. De gzondt teghens de Sorzelg is lteenachtich met ſommige roo
cheipen. ; |

Van't ghety en vallen der Streckingen encourſſen
ſtroomen. An Leſart tot Enghelandts-epndt tl
N Monts-bap en aen Enghelants-epndt ap ant pd irt Ed
maeckt hoog water een weſtzupdweſte | wesſczupdweſe. . GE
Inde oen Ue ten DE tot de Wolf ig de cours wih:
Ur.... in 't Cangel deſgheliſcx een Vu rd tot de Wolf is en
zupdweſt ten weſten Maen. VandeWaolf tot de Sozrels west amijle
In de mondt van t Cangel een zupdweſce en toi
van l MI sse balt de vloet noozd- Pt Hz tot Dee ur wil
ooſc en de ebbe zupdwest. Van de Dazrels tot Hepſſant isi de cours en
ooſt ten zupden . 28
Op watdiepten men deſe Landen | Vande Soxrrels tot C. de Finisterre SUD
{ien mach. nn een ee DEN, jant n vo!
Ü Utz Vt;
De op ttweeenbijftich vadem / De mondt) weftelptk ,
aldaeris ſteenachtich / met ſommighe 3 1
Hooghten. j

dt machmen cock [ien op | DE supbkant bande Sorel lepdt op 59
fftweeenvijfcich vadem, sä ben ofte wepnich Meer, ;
.; re Hot

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.