Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

s 2 
VIII Hoofiſtuck. De Kuften van Engelandt ‚ van Lefart en Eng helandt ] 
; eyndtot C. de Cornwal en de Sorrels. 
  
aaa z29 Eart is cen laghen hoeck/Daer (ommighe klippenaf leggen/ op't Zesart. U 
fu PES J EDE Een en op't hooghe na t noordepnde ltaet My 
GII w vier mijlen noozdtuelt ban Lezat [edt ten groote Jn- HI 
43) wijck! ghebeeten Montsbap/ aende welthoeck van die Baplept Mstsban 
AJ VA eenklepn Eplandeken / daer op ltaen twee ltompkens als War- [NM 
STF LW ders okte bakens. Aen de ooltzude in de Bap lepdt een ander M 
En T hoogh Eplandeken Daer een Siot op ltaet geheeten S. Michiels guichiels .. 
Pont, Beoolten dele Baplept een groote rpe klippen die een klepne mil vande wal mont. | 
lzrewaert (trecken / daer bp doncker weder wel op te letten ſtaet. Van daer zund- 
ee na Lezart is de kult alvol met klippen en vootfen belet! Dan Die Erecken niet (a 
„Om qu Ft wal cap te ſeplen / komende van Enghelandts-epnd ofte van Lezart / 
tmdat g9hp bewelten de voorlzrpe klippenzüt / [oo loopt op dat voor; Eplandeken 
  
  
riet Slot S. Mrchiels Mont aen/ loo lange tot Dat ghp op cen half nujlken Daer 
ß Dom, wijckt dan weltwaert op nge de Bap; tot dat ghp dat boor; Eplandeken 
| tdie twee lktompkens aende welthoeck ghewaer werdrt/ laet dat aen bagboort / en 
dope Daer benoozDen 2p Dicht bp langhs (want tis heel fchoon) maer lact het &lot 
de B weegs aen Euerboozt/ Daer ontrenti ounl. Binnen Dat Eplandeken aen: 
boeck komende / fuidn daer achter een groote zandbap lien / fettet Daer op le- 
at sft acht vadem. Oolkzupdoolte en zupdoolte winden waepvendaer open in / voor 
“"kandere winden lepdtnien daer beſchut. r PIII 
tie inijlen bewelten Monſ»ſbap lepdt Enghelandts-epnd/van Lelart verſchepden Enghe- e. AM 
'tînoordwelt (eben ofte acht mijlen. Ontventeen klepe nijl zupdooſt van Enghe- lävs eunte. 
k "dts.epndt/ cen Half mijl buptenlantleydt een blinde klip/ die met laegh water ef- 
tn oben komt. Nekkens die lkeen op t landt/ ltaet een Kkerck / alſlmen die effen »ſien 
U over het gheberthte heen/ dan ilmen nefkeng de voorſz clip/ te weten, even ver- 
ta de wal als de teen / maer als die Kerck achter het hooge lant bedeckt is / dat- 
tz die niet ſien en kan/ danilinennader aen tlant als de clip / ofte binnen die clip 
"t lant toe/ en lalooptmen tullchendie en tlant deu. ERE .; ü; 
had Engelants-eyndlegghen twee ronde bergen / allmen die in 't ghelicht krücht 
tn ien op De hoochfte een (pitle toozen/ wat nader Daer bp comende! hetmen op't un= 
lie,! kimde noch een »lpitſetoozenin’t laghe lant/ daer aen is Enghelants-epnd rede- 
Huge te kenuru. De gront is daer ontrent witachtich ſandt met root (ant enſchel- 
| de dan Engheclandts-eptidt tot C. de Comwal okte het Eplandeken Bzelam ltreckt 
. Aer meelt noorden antrent vier mÿlen. . j j [ 
den en Engelandts-epndt leggen lommigheclippen/ daermachmen »loo van benoor- lilippe an I 
ly; Als ban bezupden achter loopen enreede maken op acht ofte neghen vadem/ van (gaghe. c. [MMM 
ir gen daerinte comenilt nageult / enthien vademdiep / ban benoorden IE belt en mt. I II 
hug te/ acht en neghen badem Diep / maer aende flinckerzvdedicht gende noonnn | 
j Uyen Enghelandts-epndlepdt cen blinde clip / Die moetmen (daer in »leplende) 
 
 
 
[]] 
IN use Dozlingen ofte Sozrelslegghen van Engelants-epnd ver»ſchepden weltzupd- Sorrels. | | 
Ö Rur uvm tr ! qa derthzen uo. een weltzupdwelt/’ sven- 
na EE cen 3upden Dzie mijlen van Enghlants-epnd; en noordoolt ten oollen/ en oolk feen, 
tvid twee groote mplen van de Sorrels / dat is een vpe voten / Die niet boten 
FE COmen/ maer altijt byanden. 
en og Sd wet en zupdwel ten zupden tree ofte D2ie mplen vanEngelants-epnnd/ I I 
Nocte ESt: 
te De z ozrels z E Deele Den Manden Inge kv weltzvde leggengroo- | 
: Wip, ban klippen enrootſen/dooz verſchepden gaten maren daer binnen coz" 
: ‚2 DOECK, 
 
men/ 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.