Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
mm . 
tuffchen Poortlandt en Lezart, 23 
Van NHamſhoofkt weltzupdwelt bier mijlen let Fawijck / en Daer tullchen aende 
kult ten Enlandeken,recht beoolteneen hoeck geheecten Talland pointr/nekkens Wel- MI 
îuwe/ghenaemt S. Michiels ille/ men mach oo van bewelten als van beooften Daer &.086 
Uhter leplen (danbeooltenilt wijtlteen rupmlte) endaer ketten opvijk oft les vadem. cbiels ile. 
Lawickis een cyhavendaer cen (chip mec halk uloetin mach/gende ooltzvde vande I 
haben Raet cen Klepn kercrken met een toommken; acnde weltzyde een witte Kerck/ | 
grooter alg Dat op't ooftlandt / met cen plompe toozen aen t weltepnde. 9 M 
Om m Fawyck te leplen/ loo moetmen ten minſten eenhalve vlort hebben/enloo- pamwgct: I 
Itudan nüdſwacers tulſchen bepde hoeckenin/ daer binnen zynde/ kielt dan wac zyde IM 
P wilt/ danhet meelte water is bp het weltlandc/tuſſchen de Staken en den toozen 
dropt weltlandt (taet. Binnen de Staken Komende (als ghp bp het weſtlandt in 
OE) loo wickt danterſtondr wat af / en loopt tot bpkans middenmde haven/ her 
tellandr naelt / tot voor het dorp dat aende weltzpde vande havenlepdt / daeris een 
f! ht: / dz kn DE t ln bif “)! k EEEN water mach blot leggen. 
Doo veh {n De vooal; kupl ofte Poel begheert te we- 
fen fg feplt tot binnen de taccken / wiyckt dan van het ooltlandt afk / tot datghp het 
Want naelt komt / omeen plaet te (choutwen die bn De ooft wal heen langs de ha: 
ben Ireckt/ ennefkens het eerlte hups van 't welterſche Dorp begint. Of t gebeurde 
kat Thu t niet enmocht inltrecken/ loo lagert u ancker uptvallen bupten de lkaken/ en 
N mer troſCentot binnen De boo poel. z 
y Sip meucht oock loo verre in leplen/ dat ghp een muer liet aende welktzyde vande 
Aen Daereendap achter lepdt. Gen [chips lengde bezupdendie muer ilt goedcleg- 
NO ES 
Aide Ut cu: inlktaet/ dan en komt denoordhoeck van t glop 
yet te nge / daernefkens lepdt een rotſe onder water / daer voorby zijnde/ meuchdp 
êtchip midſwaters ropen / daerilt belt legghen vooz diepgaende »ſchepen. 
Dzie mijlen zupdwelt van Fawiÿck lepdt den hoeck van Doodmanlhooft / en Den. 
j!derhalk mpl daer bewelten de haven van Vaelmupen. Den hoeck van Doodmang- mälhoofe. 
tek is dubbeld landt meteen ronden bergh die nae t welten ſchupns nedergaet / een | 
o k aen t weltepnde ltaet een meulenmet een »ſcherpetoozen / en ſommige hupſkens 
pb t lande / een ltuck daer bewelten machmen dat Hlot van Vaelmupen op een 
undenheuvel teghen het hooghe landt aen lien. Dit is leer kennelpck landcaltmen 
ten welten oftevan Leſ»art komt. 
tn P De welthoerk bande haten van Daclmupen Kat cen Calteel op 'thooghe lant! paer. MW 
hein t gat deweltzyde naelt lepdc een groote klipboven water / daer machen aen muzen: II 
hauden zndenom / aende binnenkant vande oolthoeck legghen oock eenige rootſen III 
toe Wwalaf. Om Daer in te (eplen / beoolten die voorſz klip langhs / oo loopt op 
Mt tkabellengden bp het ooltlandt in / latende die voorſz rootſen aenltuerboorc/en de 
de oe klippe aen bagboogt/en foo op ’t Hooghe landt aen/ Dat aende welspde binnen 
b haven lendt. Achter in de Baten staec aen 'tlandt een witte krütpleck/oock een 
ien boomen/ houdt die over de noor-dhoeck van't voorlz hooghe weltlandt / en 
Niet Daer op aen/ tot vat ghn Daer bn komt gp falt [oo met half vloer op 't D200rh te 
bop Minder water binden alg byk vadem / en Dat cullchen het voo;lz Slot op de welt- 
of Een bet oolter Slot Dat aende ooltzpoe binnen De haben Daer teghen ober (tact; 
kon en wepnich binnen de kaltelen. Als ghp dan bp dat voo!lz hooghe weltlandt 
tumt/ (oo loopt daer bnlanghs tot aen 't noozdepnde ban 't lelve/ enketcet daer op 
oor decthien/ofte veertien vadem. Gp meucht ban Daer oock overfaen nae Het - 
Den landt en [etten ’t onder ofte achter De banck / Die bant oolter Slot komt afloo: 
oat hben langs de haven op (eg/ (eben ofte acht vadem / die banck balt met laegh 
Me tans droogh/ enis weecke morwe gzondt / Coo datmen in'cllijck lit allmen 
  
baer . degenen p e groote klip ín tefeplen [los uten de a weftlande/ 
Et Veil ig a qu Bewelten bie Klip it in dat gat les z 
h: ademdiep/ mechalk vloet/maerin 't gat daer beoo=ſten levenen acht BDE 
EEE 
mu [| 
HMI. 
| I I 
IMMI J I 
IMMI 
I IN II 
nh 
mu. 
EE MM 
MM. 
Y t mM, ] 
Y IN MI 
: HI 
iN ., 
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.