Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

5 ee 
I 
  
Konlt der Zee-vaert. : 41 
XXIX Hoofiſtuck. Van?’t verhooghen der Hemelfche Lichten 
z | door de dampen. 5 à 
Js dooz d’ervaringh bekent / dat Zon / Maen / en alle Sterreiden Hozizôn 
meerenmeer ghenakende/ oock meer en meer Hoogher (chpnen als zu waer- 
Ipck zun/ d’oo,laeck daer van houdtmente zun de dampen / die gheltadelpck 
(doo, de warmre des waters ende der Aerdſche vochtigheden ) van ’t Aerdrpck rp- 
Cen / die hoe naerder den Vozizon/ hoe dickerzpn/ endaer Doo; De lichten te meer doen 
verhetkken. Hoemen oock den Polus naerder comt / hoe loodanighe dampen meer- 
Der/ende daer door deopdoemingender Hemel»cheLichten bovenhaer plaetſen meer- 
derzun. De vermaerde Altronomus Tycho Brahe heekc die doo; fcherp ondet- 
î oeckinzyn Clima op de bzeetee van ;5 graden 56 minuten bevonden / als dele nae- 
Volghende Takelkens aenwplen. | | 
Tafel van des Zons verheffinghe.: 
( © graden lchpnt 34minuter) 
1 graed (chpnt 26 minuten 
| 2 graden fchpntzominutent 
zon! 4 graden (chpnt 15 minuten Hoogherdan 
boog | „? graden [chf :; muten egen 
© U. 
16 graden ſchynt 7 minuten : 
23 graden ſchunt z minuten 
(32 graden ſchpnt 1 minute ; 
  
  
  
Tafel van der Stenen verheffinghe. 
ſ o graden ſchpnen zo minuten) 
x graed ſchpnen 22 minutenſ 
De lte | 2 graden (chpnen 15 minuten Hooghevals 
oo ig 4 graden fchpnen 11 minuten "3nepgentlpck 
89: | 7 graden (chpnen 8 minuten zun. : 
[rr grarn ren cual . 
  
t Ghebruyck der voorfchreven Tafelen van . 
: | de verheffinghe. 
Sporen meet des Zons hooghde boven den Horizon minder als zz graden / 
"men (al fo veel aftrerken als het Tafelken op t getal van Dt gebonden hoogh- 
] mea cat aenwpult: Somen meet de diltancie der Zonne van t Zenith meer als 58 / 
Dee Contrariefo beel toe Doen alg De Tafel neffens De berbullinghe tot 95 ban- 
DE boron oai van t Zenith aenwplt. De Son meer als 40 graden boben 
Y etkinghente nc. so graden van t Zenith zynde / gaen deſe opdoeminghen okte ver- 
I Exempel. 
Vals ijf oe ez Tonne boven den Hozizon bier gzaden/ de Tafel der berheffinghe der 
afne af ban 15 minuten hoogher te ſchpnen danſe in der daet ts / treclie dan dle 1 ; 
Den 45 een nn ghemeeten hooghde / en behoude vooz de ware hooghde der Zonne z gra. . 
f II Ex- 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.