Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

.. fi 
  
19 
VI Hoofifluck. 
De kuft van Enghelandft tuffchen Poortlandt 
en Goutftart. 
y An Poozrtlandt tot Exmouth is de cours weltnoordwelt thieri 
S \W3 /> milen/ tuſſchen bepdenlepdt een Eplandeken dicht bp landt/ ghe 
ß (/ Z heeten Cob. Voor Exmouch machmen reede maecken ( aen 
zupdepnde van de Singhel die voor de havenleydt ) op leven oft 
& acht badem/ al»oo dat de klippen vanTomanltonen zupden en 
    
SI zupdenten oolten vanu komentelegghen/ daer is goede grondt, 
   
IUZ enbeſchuc voozeen zupden windt. GIO 
Dier mijlen zupden en zunden ten wekten van Ermouthlepdt Torban/ban Poort: 
lande verſchevpden welt en welt ten zupden then mijlen. 
m in Tozbap re reede te loopen / loo bzenght de welkthoeck zuyden ten oolten Totbapy. ! | 
ti zupdzupdoolt van u / (et Daer op kenen okt acht nadem / gn fut foo befchut leg: 
ee a v tüm netter 
n rr voor 1 spee anchergrondt op Hier j men nae ofte 
th Twee okce dzie mÿlenzupdwaert oft bewelkten Torbap leundt de haven van Dozt- Dott- 
zjzuen/ Die Heeft een nacu gat / ltreckende tuſſchen twee hooghe landenin / op elcke ven. | 
ke bande haben Gaet cen Slotken/ ín tpden ban vozloghe plachmen Die met een 
get over te ſpannen / aende weltzÿde ltaet noch een kercrken op 'thooghelandt. 
het Daer in te fenlen/ Komende vande Goutkart ofte van bewelen / [oo loopt bn 
ande Daer bewelten langhs/ foolangh om ooft tot Dat De Kap ban 't Dop ( Dat 
d voltzjde vande haben lept ) kamt midden in t gat bande Voert : »ſeplt dan 
tr opaen / tullchen bepde landen midlwaters in / en weet Wel ghereet met de 
Y / of de windt wilde uptdwarlen om het hooghe landt/ dat ghu danmeucht in 
ſq!th>aerden. Binnenkomende / wÿckt aende weltzÿde voo, de Brzouwerp/ en 
! Daer op chien of twaelk vadem/ ofte vooz het dozp aende ooltzijde daer 't u belieft. 
le, nde ooltzÿde vande Voert lepdt een blinde klip/ de mercken omdiete fcpous 
in zun Dele : beoolten Doztmupen is cen rooden Hoeck die aen ’t water (wart ig/ 
z ! root lept een witte teen / als Die witte keen komt over den lwarten hoeck / loo 
tp hefkens de blinde'maer als ghp de Kap van ‘t Dozp liet / en doet als voor ghe- 
s18 / loomeuchdpdie lteen niet beleplen. s 
thTutehen Dozrtmupen en Goutltart / Doztmupen naelt /ltaet een [pitle toozen/ 
be Ch booghenwit/ gheheeten Tackman/ Dat iseen kenlijck teecken om De ha- 
van Doztmupente verkennen. 
da lepdt van Doztmupen ber»ſchevdenzupdwelt twee groote mijlen. Onder Goutſtare I 
ban Goutlkart aen de ooltzijde is goede reede voor weltelÿcke winden/ tul: |I I 
ektkercxken datop 't hooghe landt ltaet / en den hoeck van Goutltart op thien 
" 'tlkvadem/ alloo dat den hoeck zupdwelt vanullepdc. 
Vo t ghety en loopen Det ſtroomen. cz! v: vloet ooſtnoo-dooſt/ en deebbe 
En G Keun <te pins Doztmupen bp landt balt de bloet 
§ J:. NITE tbol 3 mof Doof en nootden/ en de ebbe zupdweſt ten 
Hoop C gens Goutſtartin ‘t Canaeleen weſt-|  Peffens Torbap nae Exmouth inden inham 
Van : en ooſtzupdooſte Maen. | alt De bloet noozdnoozDooft/ en deebbe zupd- 
utſtarttot Pooztlandt midden in t zupdweſt. 
3 deel, 2 boeck, C 2 Dispten. ; 
'| 
] 
Et || 
  
IMI 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.