40 Kort onderwijsinde.
Dat selveachterwiel des Waghens in het In 'tWeſt/dat ts/alſt ſtaet Weſtwaers |
ee G Ou g
s zy € tali
3e * *
: GE 39
: zg ks
: weeen oren ß.
kk

’t Ghebruyck der voorchreven Tafelen.
cterwieldes grooten Wagheris heekt op eenighe der voorlchreven ltreken / dan
pepltmende hooghde des noozdlters baven den Horizon. Wtt die 'ghevonden
hooghde/ mec degiſlinge te amen / weetmen ten naelten bp de Pools hooghde/ im-
mersnae ghenoegh/ omunt de voor»ſz Takelen te vinden/ hoe veelde Noordlter hoo-
gher ofte laegher ltaet als den Pool. Js die hooger/ men treckt dat ak/ is die laeger/
men poeght dat bp de ghemeeten hooghde / en vint alloo de rechte hooghde des
ools. ; ; . EAS j; z ; e ;
| Pools: voorlchzeven Takelen zun ghereeckerit alleen van thien tot thien graden! en
alloomen meelt is tuſſchen (oodanige booghoen; falmen (op ander booghoen komen:
de) merck nemen; hoe veel graden men 18 of boten of onder Dele gherekende palen /
M vorbept tot daten De Klaerſte der Watchtets/ ofte het noordelpcklke ach- |
en met eenhoe groat 't verlòchil is tullchen alfulcke twee; alimen hem bint/ Dat watr:
ehenomen hebbende / men neemt ban Dat berfchil / nae reden ban De Hooghe daer-

menig / min of meer ban De vooal; getallen; Dat felbe af ofce toedoende / na de let.
bereplcht. ;
x Exempel.

Op de hooghde van; ee graden, eenig u weten / hoe veel e poet laegh ſtaet als |
drew ::: B vpf us vermeerende/ z; Ferie : 1 : se rt: Pr.: J
beeft 5 minuten/ wat 6 graden ? Facit z minnten/ die ghevoecht bp de x graed z9 minuten/
| Die ick binde mde Tafel.neffens de 40 graden (om dat het verſchilvan 40 tot 50 graden ts waſ
sende) vinde alſoo x graed 42 minuten.
2 Exempel.
Op de Googie van 48 graden ) begheer ick te weten/ Hoe veel de Noordſter te hoogh ſtaet/ als
het noopdelpcliſte achterwieldes Waghens in ‘t Ooſt ſtaer / ‘t verſchil ende Tafel tuſſchen 40 en-
de 5 0 graden hooghde isi 14 minuten verminderende/ ſegghe dacrom : ro graden verſchil in
hooghde gheven 14 minuten / wat s graden? Pacit x1 minuten ſtijf / die gherrochen ban z6
minucen/ e neffens de 40 graden hooghde (om dat het berfchil ban 40 tot 55 geaden bets
tr; . binde 27 tunen; dat de Noozdſter op de voorſchzeven hooghde van 48 graden c
X XIX Hef

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.