18 | De Kaften van Enghelandt, |
Teven, acht /negen/ thien oft elf vadem/alfoo Dat den hoeck van Pooztlandt zupden te 1
oolten en zupdzupdoolt vanu lenc/ dgerlepdtmen beſchut voor een zupden en zupdt, j
ten ooltenwint. Met eenzupdweltenenzupdzupdwelten wine moetmen wel verdach ;
zijn op de gheweldighe ravelinghen vant ras van Pooztlandt/ die ontrent ten hall!
Poaztlant beginnen/ en ten halven S. Andties lant enndigen. De grondt in det z |
is oock heel oneffen en banckich, (omtijts fever! Dan thien/en ooc vpfchien var jette j
Ontrent een mÿl benoorden de reede van Poozrtlandt lepdt een Gedeken G
IWaymauth-mec een tuhaven/daer vooz machmenfettenop4 of 5 badent.
Van't ghety en vallen der ſtroomen.
Eghens Wicht voor Wolfershozn maeclit bol
zee een zupden ten ooſten Maen.
Tot S. Helene en Ualveroort een zupdzupd-
volte por con aen De kap eenzupden en noorden
m : de Naelde vanWicht een zupdooſt ten zup-
- be abn ban Dole ntaeckt hoogh water een
$undoofte en noozDtwefte Jaen, oock cen zupden ten
ooſten en noorden ten weſten Maen,
Tegens Pooztlandt in t Canael cen zuydzupdooſte
en noordnoor/dweſte Maen.
Van Pooztlandrt tot Wicht valc de bloet ooſt ten
noozden/ en de ebbe weſt ten zupden,
Diepten.
Vpeen neffens Wicht iſt diep achtendertich ba-
M)bem'op ſulclie diepten machmen het landt ſien,
In t Canael tuſſchen Pooztlandt en de Uiſcaſ-
Fseniſt veertich vadem diep / alft claer weder ís mach:
men het landt aen bende 3pen (iens Goemen Engelant
naerder is hoe t d/00ger 15/ nae de Liiſcaſſen iſt diepſte,
Streckingen en courſſen.
An Wolfershom de zupdelpcliſte Hoeck ban
Wicht / tot de Naelde van Wicht / weſt ten
noorden/en weſtnoo.dweſt --- 3 mijlen.
Van 't Weſtepnde ofte de Naelde van Wicht tot den
Hoeck van S. Andzies lantweſt —— z mijlen.
Van de Naelde van Wicht tot Poozrtlande tweft ten
zupyden en weſtzupdweft —_ 8 mijlen.
pAn Wicht tot Diepen ooftzupdooft 28 mijlen.
Van't ooftennde van Wich tot Strupfaert
supoooftwelfoosupdelpek — 22 mijlen.
Van Wicht tot de Lüſcaſſen z w.ten z. “15 mijlen,
Van Poottlandt tot Sepnhooft zupdooſe ten ooſten
: et _ | 28 ofte 29 mijlen,
VanPoaztlandt tot de Kiſcaſſenz.teno. 70 míjlen.

Van Poortlandt tot &, Paul De Lion 3updweft ten
BÜ Pogztlande tot Heyſſande zupdweſe 0 tuen
Hooghten.
: WöÖkfershom bet 3updepnde ban Wicht lepdt op
— — _ £0 graden 36 minuten,
Boorlandtlentop _— gjogradenzo minuten.ww Ee
no orden ten

NONA
NN NN I u M.
ylandt Wicht alſmen daer by langhs ſeylt/twee ofte drie moten bupten landt.
II
U
ON
U
I
Ü
EBS MN
Dus vertoont het €
Hoe haer deſe Landen uyter zee vertoonen.
_ dus oertoonthan
Van Leo en LO
Avus vertoont Gem Poortlandr alſnmen
Dan at
L Di Vasa.
V
OD
RR
ot{arDt
Oe Ken Dan
D
alm Dus is D
Poorlandt
GL CO I
_

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.